Międzynarodowa konkurencyjność Polski spada

Twarde wskaźniki nie kłamią – za rządów „dobrej zmiany” zanotowano spadki. Wpływ miały m.in. regulacje podatkowe czy niewydajna biurokracja, ale także ocena niezależności sądowej i skuteczność ram prawnych.

Ukazała się właśnie pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego kolejna, najnowsza edycja „Globalnego Indeksu Konkurencyjności” 2017 – 2018 (The Global Competitiveness Index 2017-2018 edition). Raport uchodzi za najbardziej wartościowe porównanie konkurencyjności gospodarek blisko 140 państw. Raport jest oparty o dane przedstawione przez poszczególne kraje (w Polsce są to m.in. dane NBP).  Ocena jest oparta na tzw. 12 filarach (m.in. badana jest jakość instytucji, infrastruktura, sytuacja makroekonomiczna, poziom wykształcenia, sprawność rynku pracy, opieka zdrowotna i szkolnictwo podstawowe itd.) a poszczególne „filary” obejmują od kilku do ponad dwudziestu kilku parametrów szczegółowych.

W przypadku Polski widać czarno na białym, że w za rządów „dobrej zmiany” nasze miejsce w rankingu międzynarodowej konkurencyjności spadło. Przez kilkanaście lat Polska – mimo znanych słabości – mozolnie wspinała się by w 2016 roku zająć 36 miejsce w świecie. Aktualnie jesteśmy na 39 miejscu. Tuż przed nami – tu ciekawostka – jest Federacja Rosyjska (38 miejsce, w 2016/17 – 43 miejsce). Największe słabości Polski wymienione w Raporcie to przepisy podatkowe i wysokość podatków, mało elastyczny rynek pracy, niestabilność polityczna i nietransparentna polityki rządu, słaba administracja rządowa, niedostatek kwalifikowanych pracowników.

Marek Grela

Od Redakcji

Globalny Indeks Konkurencyjności jest bardzo ważny dla zagranicznych inwestorów, który traktowany jest jako pierwszy etap selekcji rynków. Skład czołówki pozostaje niezmienny od lat, a jeśli są, przetasowania są niewielkie. W rankingu od pewnego czasu liderami są Szwajcaria, USA, Singapur, Niemcy, Hong Kong, Szwecja, Japonia, Finlandia, Wielka Brytania. W 2008 r. pod względem konkurencyjności zajmowaliśmy 53 pozycję za Litwą (44, a teraz 19 miejsce), Czechami (33, a teraz 31 miejsce) i Estonią (32, a teraz 29 miejsce).

Jak wypada nasz kraj w porównaniu wieloletnim?

Lata 2012-13 2013-14 2014-15    2015-16 2016-17 2017-18
Miejsce w rankingu 41 42 41 36 39 39
Ilość ocenianych państw 144 148 140 138 138 137

 

Konkurencyjność Polski spada
Zamieszczamy tabelkę dla zobrazowania „wyników na mecie”. Zwolennik PiS zakrzyknie „Brawo, Polsko! Mamy wzrost!”, fachowiec jednak powie „Akurat w tym wypadku, wzrost oznacza spadek”. Czy nie wstyd nam, że szybciej od nas biegną Cypryjczycy czy Egipcjanie (tu największe przyśpieszenie)?

W 2016-17 roku znaczące spadki nastąpiły w grupie krajów relatywnie dobrze rozwiniętych – Słowacja, Węgry, Cypr, a także w Tunezji, Egipcie, Wenezueli, Nigerii (niestabilna polityka wewnętrzna).  Gdzie teraz są „wielcy przegrani” z lat ubiegłych?

Słowacja z 65 awansowała na 59 miejsce, Węgry z 69 awansowały na 60, Cypr z 86 awansował na 64, Tunezja bez zmian na 95 miejscu, Wenezuela ze 130 awansowała na 127,  Nigeria ze 127 awansowała na 125, Egipt ze 115 awansował na 100, Polska z 36 spadła na 39.

Co było oceniane?

Indeks konkurencyjności GCI ma charakter kompozytowy (składa się z szeregu miar różnych obszarów), a podstawowe obszary konkurencyjności są zgrupowane w trzech podstawowych sub-kategoriach, dobrze odzwierciedlających poziom konkurencyjności gospodarek znajdujących się na różnym stopniu rozwoju. Pierwsza kategoria to zestaw czynników podstawowych, niezbędnych, aby gospodarka mogła w ogóle wejść na międzynarodowy rynek podziału pracy (czyli instytucje, infrastruktura, stabilność makroekonomiczna, opieka zdrowotna i szkolnictwo podstawowe). Kolejny filar – grupa czynników decydujących nie tylko o tym, że produkcja jest w ogóle możliwa (za co odpowiadają czynniki podstawowe), ale także o wzroście efektywności (szkolnictwo wyższe, efektywność rynków dóbr i usług, elastyczność rynku pracy, stopień rozwoju rynków finansowych, zdolność absorpcyjna technologii, wielkość rynku). Trzeci – ostatni flar to grupa czynników, które sterują obszarem innowacyjności (innowacyjność gospodarki, poziom organizacji środowiska biznesowego).

Raport (dane o Polsce na stronach 240 – 241): http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf

Polub nas na Facebooku