Na Śląsku powstała Koalicja Demokratyczna

-

Po opolskiej to kolejna tego typu umowa między ruchami społecznymi i partiami – tylko razem można przeciwstawić się PiS.

Dwa dni temu, 3 października w Rybniku z inicjatywy „Śląskich Pereł”, nastąpiło ważne wydarzenie – zawiązanie miejscowej Koalicji Demokratycznej. Obecni byli obywatele Rybnika, Wodzisławia i Jastrzębia Zdroju, należący do różnych partii politycznych i stowarzyszeń: Śląskie Perły, OSK, KOD, SLD, Nowoczesna, Platforma Obywatelska, Ruch Palikota, RAŚ, oraz niezrzeszeni, łącznie ok. 50 osób.

Ważnym gościem była posłanka pani Monika Rosa, która przybyła w towarzystwie przewodniczącego koła Nowoczesnej w Katowicach. Rybnickiego posła PO pana Marka Krząkałę, reprezentował radny PO pan Łukasz Kłosek. Po kilkugodzinnej owocnej dyskusji, podpisano deklarację współpracy. Wszyscy obecni byli zgodni – tylko działając razem, mamy szansę w następnych wyborach, na uratowanie samorządów oraz odsunięcie PIS od władzy. Nie ma naszej zgody na łamanie konstytucji, demolowanie państwa prawa i fundamentów demokracji, pozbawiania praw kobiety oraz mowy nienawiści,agresji, ksenofobii, rasizmu. Pragniemy dalszej obecności Polski w Unii Europejskiej oraz przyjaznych stosunków z innymi krajami. Uzgodnione zostało współdziałanie na różnych płaszczyznach oraz wspólne akcje na terenie Rybnika i ościennych miast. Na koniec została podpisana wspólna deklaracja.

Sygnatariusze: „Śląskie Perły” i OSK są członkami Koalicji Prodemokratycznej, do której należą m.in. Obywatele RP, Obywatele Solidarnie w Akcji, ODnowa, Obywatelski Ruch Demokratyczny, Protest Kobiet, Stowarzyszenie Demokratyczna RP, Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom, Obywatelska Demokracja, ODnowa, Ruch 20 Lipca, Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, Femini/Berlin, Tama, Czarne Szmaty, Czarny Protest. „Śląskie Perły” zaprosiły do współpracy wszystkie ugrupowania polityczne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz zwykłe obywatelki i obywateli Rybnika. Są zdania, że w kraju dochodzi do zamachu na instytucje praworządnego Państwa i nie można zgodzić się na łamanie podstawowych praw obywatelskich. Piszą, że „to nasza powinność stanąć teraz właśnie w obronie Konstytucji, w obronie Człowieka, w obronie Demokracji, a przeciw Pogardzie, Przemocy, Nietolerancji, Fanatyzmowi. Przeciw Dyktaturze.”

Najnowsze

Uznany fotograf, autor teatralnych i filmowych plakatów czy ilustracji książkowych Tomasz Sikora był twórcą kampanii „Nie świruj, idź na wybory”. O kulisach kampanii, orędziu marszałka Grodzkiego, wyzwaniach „nowej ery” rozmawiał z Katarzyną Wyszomierską.
Prof. Dimitry Kochenov o praworządności. W panelu biorą udział sędzia Piotr Gąciarek oraz Maciej Taborowski z biura RPO.
Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu uznali, że nominacje nowej KRS powinny zostać poddane ocenie przez Sąd Najwyższy. W dniu ogłoszenia wyroku odbyły się w wielu miastach pikiety. Podczas manifestacji w Krakowie „Czekamy na KReS neoKRS” głos zabrał prof. dr hab. Fryderyk Zoll.
O zapaści w szpitalnictwie rozmawiamy z dyrektorem jednego z powiatowych szpitali na południu Polski.
Jak zapobiegać zdarzeniom bezczeszczącym ofiary hitleryzmu? Wiele osób oburzyło się aktem wandalizmu, ale kto realnie przeciwstawi się kolejnym? Chcą to zrobić członkowie jednego ze stowarzyszeń łódzkich.

Artykuły o zbliżonej tematyce