Diagnostyka zbadana, a pacjent – nie!

Reforma zdrowia
polecamy

Rezonans magnetyczny głowy – oczekiwanie od 49 do 525 dni, a jak robić tomografię komputerową to w Rzeszowie czy Siemiatyczach, bo najszybciej. Reforma zdrowia „tępi” placówki prywatne, więc kolejki będą dłuższe.

Od wielu lat Fundacja Watch Health Care w raportach Barometr WHC oraz OnkoBarometr WHC bada problemy, z którymi boryka się system ochrony zdrowia w Polsce. Według badań Fundacji, jednym z najbardziej uciążliwych dla pacjentów problemów są długie kolejki do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. W najnowszym raporcie Fundacji WHC pt.: „Czas i jakość prywatnych świadczeń medycznych – diagnostyka”, porównano dostępność wybranych bezpłatnych świadczeń medycznych wykonywanych w ramach NFZ oraz świadczeń płatnych w prywatnych przychodniach.

Raport WHC pokazuje, że kolejki do świadczeń są zarówno w sektorze prywatnym jak i w publicznym, jednak w tym drugim przypadku są dłuższe. Największe różnice wykazano w przypadku: rezonansu głowy, kolonoskopii, tomografii komputerowej głowy i EKG metodą Holtera. Badania te prywatnie można wykonać w ciągu kilku, kilkunastu dni, podczas gdy w ramach gwarantowanego ubezpieczenia chory musi czekać kilka miesięcy. Spośród poddanych porównaniu popularnych badań diagnostycznych różnica oczekiwania między placówkami publicznymi i państwowymi jest mniejsza niż 3 tygodnie tylko w przypadku aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej biopsji tarczycy.

Autorzy raportu wskazali, że jednym ze zjawisk mających wpływ na jakość pracy systemu opieki zdrowotnej świadczonej przez NFZ oraz placówki prywatne jest lepszy kontakt pacjentów z tymi drugimi oraz łatwiejszy dostęp do informacji. A jakość świadczeń zdrowotnych to oczywiście satysfakcja chorego, ale i prawidłowość wykonanych badań.

W sytuacji, gdy okres oczekiwania na badania diagnostyczne w Polsce jest stanowczo zbyt długi, wydawałoby się sensowne wykorzystanie całości potencjału diagnostycznego – zarówno państwowego jak i prywatnego. Dziwi więc nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, uniemożliwiająca dzierżawienie pomieszczeń na prywatne laboratoria czy pracownie hemodynamiczne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Jest to eliminacja dodatkowych form działalności leczniczej, przy braku alternatywnej możliwości. A brak możliwości szybkiej diagnostyki to wydłużenie czasu do podjęcia leczenia.

Ścieżka zdrowia” polskiego pacjenta wygląda następująco; najpierw czeka na wizytę u lekarza, który ma wyjaśnić przyczyny niepokojących go objawów, potem nierzadko musi czekać na dodatkowe badania i ich wyniki, a następnie ponownie na wizytę u lekarza, który postawi diagnozę, ustali przebieg leczenia. Trwa to często tygodniami. I dlatego czas jest najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze placówki.

Właśnie krótki okres oczekiwania na wizytę powoduje, że Polacy coraz częściej wybierają prywatne placówki (CBOS, 2016). Nie bez znaczenia w tym wyborze jest fakt, że w prywatnych placówkach bardziej dostępne są różne metody znieczulenia stosowane w trakcie badań diagnostycznych. Prywatne placówki umożliwiają również szybszy kontakt telefoniczny lub zdalny, który ułatwia zapisanie się lub odwołanie wizyty, choć, co pokazują wyniki raportu, w placówkach publicznych rozmowy telefoniczne częściej prowadzą osoby, które mogą udzielić pacjentowi merytorycznych informacji dotyczących badania. Zatem z perspektywy pacjenta najlepiej byłoby połączyć te dwa elementy i zapewnić chorym sprawny oraz merytoryczny kontakt z placówką, umożliwiający rejestrację na badanie i otrzymanie wyników.

Niestety, dostępność do prywatnych placówek uwarunkowana jest, przede wszystkim, sytuacją materialną pacjenta. Tę nierówności pogłębia utrudniony dostęp do tych placówek wynikający z miejsca zamieszkania – niektóre badania diagnostyczne można wykonać tylko w pojedynczych placówkach w województwie.

 


Raport WHC pt. „Czas i jakość prywatnych świadczeń medycznych – diagnostyka.”, www.korektorzdrowia.pl

 

O tym, dlaczego protestują rezydenci, jakie ma obowiązki lekarz-rezydent i jak wygląda ich protest – oglądaj od 11 min. Rozmowę przed sejmem z jednym z protestujących z Warszawy przeprowadził bloger Arizona na swoim blogu MyWyJa.

NA ŻYWCACzęść 1. Sąd i OSA Część 2. Protest i Lekarze Rezydenci (11 min 30 sek)

Posted by MyWyJa on Friday, October 13, 2017

Polub nas na Facebooku