Jeszcze jedno dobre panisko na Śląsk przyjechali

polecamy

Duda w Wodzisławiu – Cołki czas głosym my ryczeli „Konstytucjo”, abo „Demokracjo”, „Wolne sondy” i inksze taki.

Pōrajś dni tymu Wôdzisław nawiydził Prezydynt Duda. Dziwołech sie na tyn byzuch i spōminki same do gôwy przilazowały. Gynau jak za Gierka, naswozili rostomaitych ludzi, ôrkiestry dynte (aże dwie), dziouszki do tańcowanio, jakiejś baby w chôpskich ôblyczkach no i małowiela takich najduchōw nie wiadomo skōnd, nale i tak połek rynku był prōzny. Zaś policji aż za fest, nawet kiej te chachary z Legii na Ôdra przijyżdżali tela ich sam nie było. Rynek ôdgrodzili ôd ludzi, kery hań wlazōwoł, dostōwoł papiōrzano biało-czerwono fanka, coby mōg se pomachać, jak kazujōm.

Były czerwone kartki, a także transparenty odnoszące się do wolności, demokracji i wolnych sądów., ale przede wszystkim – egzemplarze Konstytucji. Fot. Śląskie Perły

Prezydynt dojś trocha gōdoł. Dobre polskie panisko, ôbiecoł piyniōndze dlo Ślōnska. Trza pedzieć, co chop niy ma pitōmny. Kiej porajś lot tymu ôszydnie ôbiecywoł piyniōndze, to mu potym wygōdywali, co niy strzimoł słowa. Terōzki ôd razu pedzioł, co niy wiy kerymu a na co je do, toż żōdyn niy bydzie poradził pedzieć, co ich niy dostōł. Potym zaś cyganił ó zomokach kere, jak pedzioł, w 1988 pacyfikōwały wôdzisławsko gruba „1 Maj”. Po prōwdzie zomoki przijechały wtynczas pod gruba, nale ani za brama już nie wleźli. Tak se myśla co wiedzioł, że na rynku niy ma wiela richtig Wódzisłowiokōw, to i żōdyn niy mōg mu pedzieć, co cygani. Gōdoł to do Polōkōw, kere to we telewizji ôglondały. Zaś dalij fest gupoty gōdoł ô historii. Pōnojś same dōpne Polōki zawdy we Wôdzisławiu miyszkały. Trocha sie dziwuja, czamu we plebiscycie 100 lat tymu wiyncyj aże 70% tych Polōkōw do Polski niy chciało? Juzaś ônych 600 co za Polskom welowało, tyż welowała yno za autonomijōm, kerōm im Polōki ôbiecały. Ôbiycki dobro rzecz. Polōki strzimali je aże 17 rokōw. Zarōzki po wojnie prezydyntym bōu taki ôszkliwy chachōr Bierut. Ôn wziōn nom ta autonomia. Myśla, co wszyjstkie prezydynty w Polsce, aże do dzisiej, sōm takie same gizdy co Bierut. Udowajōm, co ślōnskiej autonōmii niy było. Głosym przezywajom po komunistach, nale bierutowy ordung im pasuje. Mōno sōm i gorsze. Ôn, coby niy pedzieć, ani niy udōwoł co mo Ślōnzokōw w zocy. Zaś te prezydynty co terōzki były a sōm, przed welunkiem poleku do rzici Ślōnzokōm wlazujōm. Po welunku gynau tam tyż nos majōm. Ône wiedzōm, co jak kery przegro na Ślōnsku, to niy wygro we Polsce. Tak se myśla, co to skuli tego, że Ślōnzoki sztijc sie wadzōm, a durś welujōm yno na rostomajte polski partie. Kieby Ślōnzoki jak za ksiyndza Reginka jednym głosym gōdali, toby my na zicher niy yno ôbiecki terōzki dostōwali.

Prezydynt Duda fulōł tyż o polskich kneziach a krōlach na Ślōnsku. Myśla, co tyn paciulok, kery mu te gōdki pisze, kamiyniami na szkōła ciepōł beztuż ipta nie wiy, co polskie knezie a krōle najczynścij sam ze wojokami prziłazili, nale niy bardzo im sie to udowało.

Nie wszyscy ciepło witali Andrzeja Dudę w Wodzisławiu Śląskim. Przeciwnicy prezydenta byli bardzo głośni, więc pod koniec przemówienia Duda niemal krzyczał. Fot. KOD Śląskie

Przi drodze kole rynku stōli ludzie z ôpozycji. Ze fanami Europy a Ślōnska. Cołki czas głosym ryczeli „Konstytucjo”, abo „Demokracjo”, „Wolne sondy” i inksze taki. Przed nimi zaś stōły policyjoki. Ône chyba niy wachowały ôpozycji, yno zaglōndali, coby te najgorsze ôszkōbki ze śrzodka rynku jakijś haji s nimi nie pōczyły. Łaziły tyż takie po kilku a ôstyntacyjnie robili ôpozycji zdjyncia. Pamiyntōm, gynau tak samo we stanie wojynnym, jak my stōli pod rechtōratem uniwersitetu we Katowicach, tyż nos ôstyntacyjnie esbejoki kamerowały. Zajś ku tymu samymu nazod prziszło. Jedyn taki wyloz przed ôpozycjo, wypion sie na nich a śrzodkowy palec prōbowoł tam styrknōnć, nale bez galoty nijak niy poradził. Myśla, co łacnij by mu szło a wiyncyj śmiychu by było, kiejby te galoty ściōngnoł, nale ô tym tyn paciulok niy pomyśloł. Jeszcze inkszo baba przilazła ku nim, a fest wajała na naszo złoto-mōdro ślōnsko fana, co je niymiycko, a inksze zaś, co my sōm szwaby. Jo niy wim co z tymi Polōkami je niyherskigo. Jak kery gōdo, co je Ślōnzok, to ône gōdajom „Niymiec”. Durś ocipieli? Po prōwdzie, gynau na drugo strōna było za Niymca. Ślōnzok to bōu dlo nich „Polōk”. Ksiondz Reginek, warcij, nim ôstoli rybnickim farorzym gōdali: „Joch jest Gōrnoślōnzok. Potym moga być kim chcōm, nale zōwdy najsamprzōd Gōrnoślōnzok”. Jo tyż tak we sercu myśla, niy wiym, czamu Polōki tego niy poradzōm spokopić, to przeca niy ma taki ciynżki.

Jan Lubos

Wizyta prezydenta Dudy miała miejsce 9 października, a „witającymi” byli członkowie Rybnickiej Koalicji Prodemokratycznej (więcej https://www.skwerwolnosci.eu/a/2017-10-05/slasku-powstala-koalicja-demokratyczna/).

Ich oświadczenie (fragmenty) odnoszące się do słów prezydenta Dudy:

„Prezydent twierdzi, że nasz region był zawsze polski niezależnie od tego jak przesuwały się granice, że ta ziemia zawsze była polska dzięki naszym przodkom. Fakty są takie: Śląsk w swej historii najkrócej należy do Polski, w plebiscycie za przynależnością do odrodzonej Polski (…) głosowały w ówczesnym Wodzisławiu 662 (28%) osoby, a za pozostaniem przy Niemczech – 1669 (72%). Na Śląsku Polska jednoznacznie przegrała plebiscyt – za przystąpieniem Śląska do Polski było 479 359 osób, a za pozostaniem w ówczesnym status quo  – 707 605 osób, z czego niezbicie wynika, że PAD mijał się z prawdą, ale za to z pewnością utrzymuje kierunek kreatywnej pisowskiej historii naszego regionu. (…)

Żyjemy tutaj i widzimy na co dzień, co robią lokalne władze związane z PiS. Z bezradnością musimy patrzeć np. jak niszczą nasze szpitale –  w Rydułtowach i Wodzisławiu, jak roztrwonili wieloletni dorobek świetnych oddziałów szpitalnych pracujących tam od lat lekarzy, czego przykładem jest np. oddział ginekologii w Rydułtowach, który miał chyba najlepsze wyniki finansowe w województwie i do tego świetnie oceniany personel medyczny przez rzesze pacjentów z całego regionu – to wszystko nie miało żadnej wartości w oczach naszych powiatowych władz. Dużo ważniejsze okazało się stworzenie wielu etatów dla rosnącego grona vice dyrektorów. Jako powiat prawdopodobnie zostaniemy również pozbawieni ostatniej karetki pogotowia z lekarzem – to z kolei zawdzięczamy wojewodzie naszego województwa – oczywiście to również człowiekowi PiS – tak wygląda w praktyce „dobra zmiana”.

PAD odwoływał się do ludzi tej ziemi, mówił, że dzięki takim ludziom i ich determinacji Polska stała się wolna w 1989 roku i tutaj wyjątkowo zgadzamy się z nim. Teraz gdy PiS zabiera nam wolne i niezawisłe sądy, gdy Trybunał Konstytucyjny istnieje już tylko z nazwy, a służby państwowe maja prawo inwigilować każdego obywatela bez zezwolenia sądu – oświadczamy, że jesteśmy tak samo zdeterminowani i będziemy walczyć o to, by Polska z powrotem stała się demokratyczna i wolna.”

Nagranie protestujących-członków Rybnickiej Koalicji Prodemokratycznej zawdzięczamy redakcji portalu Naszraciborz.pl. Dziękujemy za udostępnienie.

 

Polub nas na Facebooku