Imigranci, w tym uchodźcy w Polsce. Szanse, wyzwania czy zagrożenia

Kolejny panel Konwersatorium A. Frycza-Modrzewskiego tym razem we współpracy ze Stowarzyszeniem Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość (SEDNO) moderowany przez dr Tadeusza Korablina

  • Ewa Hołuszko – działaczka opozycji demokratycznej, badaczka mniejszości narodowych, członkini Rady Programowej Stowarzyszenia SEDNO
  • Adham Abd El Aal – Przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce.
  • Konstanty Gebert – psycholog, tłumacz i dziennikarz, zajmuję się między innymi problematyką mniejszości narodowych, w latach 1992 – 1993 towarzyszył Tadeuszowi Mazowieckiemu w czasie jego misji z ramienia ONZ w b. Jugosławii.
  • Marek Dukaczewski, generał, oficer wojskowych służ specjalnych, ostatni szef WSI, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa

Relacja: Czarny Kwadrat