Kiedy nagle gaśnie światło

Kiedy nagle gaśnie światło
polecamy

Przed Starą Synagogą w Krakowie w Wielki Piątek wyjątkowo wybrzmiało przesłanie happeningu przypominającego dramatyczne wydarzenia z 1968 r. „Przecięte życie. Polski Marzec ’68” to krzyk słyszany także dziś.

Wśród labiryntu walizek, na tle synagogi, małopolski Komitet Obrony Demokracji przypomniał historię polskiego Marca ’68, kiedy to machina rządowego antysemityzmu sprawiła, że Polskę musiało opuścić około 13 tysięcy obywateli żydowskiego pochodzenia.

Kiedy nagle gaśnie światło„Syjoniści do Izraela” – takie hasła pojawiały się na organizowanych przez PRL-owski rząd demonstracjach poparcia, które były odpowiedzią na strajk studentów. Polaków pochodzenia żydowskiego oskarżono wówczas o wichrzycielstwo, podżeganie do walki z partią i sprzeciw wobec demokratycznego rządu, a władza wykorzystała niechęć lub przynajmniej ambiwalencję Polaków wobec współobywateli innego pochodzenia. Dzisiaj powszechna mowa nienawiści i nieukracanie ruchów nacjonalistycznych prowadzi do analogicznej polaryzacji postaw, co jasno pokazał dzisiejszy happening „Przecięte życie. Polski Marzec ’68”.

Kiedy nagle gaśnie światłoW wydarzeniu wzięli udział m.in. Jan Peszek, Julian Chrząstowski, Katarzyna Krzanowska-Peszek i Beata Paluch. Aktorzy przeczytali fragmenty pamiętników z tamtego okresu, w tym urywki książki Joanny Wiszniewicz Życie przecięte. Opowieść pokolenia Marca, zawierające autentyczne relacje czworga polskich obywateli żydowskiego pochodzenia, którzy na skutek nagonki antysemickiej 1968 roku zostali zmuszeni do opuszczenia Polski.

Częścią happeningu były także filmy prezentujące zarówno archiwalne zdjęcia i wypowiedzi uczestników wydarzeń sprzed 50 lat, jak i współczesne przejawy zachowań i postaw antysemickich oraz ksenofobicznych.

Film „Przecięte życie. Polski marzec 1968” prezentowany podczas wydarzenia na ul. Szerokiej w Krakowie.

Jan Peszek, podobnie jak inni aktorzy, przeczytał fragment pamiętników jednej z ofiar Marca ’68, o przymusowej emigracji. Na zakończenie spektaklu na telebimie pojawiło się pytanie KTO NASTĘPNY?

Całość zakończył fragment nagrania filmowego ukazujący spalenie kukły Żyda, a potem zgasło światło.

– Nie chcieliśmy żadnych podsumowań, żadnych narzuconych wniosków. Zależało nam, by ten bardzo emocjonalny obraz każdy z widzów rozważył sam – mówi Magdalena Kobylańska, organizatorka wydarzenia.

Happening „Przecięte życie. Polski Marzec ’68” powstał dzięki pomocy i pod patronatem Stowarzyszenia Czulent, Nigdy Więcej oraz Ośrodka Monitorowania Zachować Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Nagranie wydarzenia

Przecięte życie..

Posted by KOD_Małopolskie on Friday, March 30, 2018

Tekst – KOD Małopolska

Zdjęcia – Zdzisław Wagner

Polub nas na Facebooku