Czy przekleństwo może stać się inspiracją?

-

W Katowicach było o antycznej Grecji i meandrach demokracji. „Twój Głos Twój Los” – Grupa Projektowa KOD Śląskie zaprosiła na niecodzienną podróż w czasie i dywagacje o rzeczywistości, ale bez nieznośnego napięcia.

„Robinson. O edukacji i nadziei.” taki był tytuł spotkania. Zgromadzona w Sali Tarasowej Hotelu Katowice ponad setka słuchaczy wzięła udział w prawdziwej uczcie literackiej okraszonej filozoficznym dopełnieniem podkreślającym uniwersalizm myśli ludzkiej. Bo jak kiedyś powiedział Miłosz:”Stałość rzeczy i przemijalność ludzi jest doprawdy zadziwiająca”.

Tę ponadczasowość wartości poczuliśmy dzięki prawdziwej podróży w czasie, w którą zabrał nas profesor Tadeusz Sławek, a trasa wędrówki prowadziła od antycznej Grecji i początków demokracji, poprzez dokonania ery nowożytnej Locka oraz Defoe, by skończyć w czasach nam współczesnych. Ubrani w metaforyczne siedmiomilowe buty przemierzaliśmy przestrzenie czasowe, znajdując tysiące paralelizmów między tym co było, a tym co jest.

Prof. Tadeusz Sławek, poeta, eseista, tłumacz, literaturoznawca w latach 1996-2002 był rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Fot. Marcin Musiał

I choć wielu otaczająca nas rzeczywistość przytłacza, niepokoi czy wręcz przeraża, to jest to tylko etap. Przejściowy. Albo raczej punkt wyjścia ku normalności. Jak Robinson, który trafił na bezludną wyspę, rozpoczynamy nowy rozdział. Bo wyrzucony na brzeg nieprzyjaźnie nieznanego lądu Crusoe przetrwał na niej kilkanaście lat tylko dzięki własnej determinacji i działaniom, których się podjął. Bo zaniechanie oznacza poddanie się. Bo walka z własnym lękiem czyni nas odpornym na manipulacje, a pokonanie słabości uczy pokory. Bez tej lekcji nie ma mowy o zrozumieniu drugiego człowieka, kimkolwiek jest, siedemnastowiecznym Piętaszkiem czy współczesnym uchodźcą. A ci karmieni strachem łatwo mogą obrócić się przeciw tworzonym sztucznie zagrożeniom, bo władza cyniczna odgradza się od ludzi. Piętnuje ich i stawia barierki. Potem kotary. Zakazuje dostępu do wind czy toalet. Wysyła uzbrojonych twardzieli przeciw trzem zdesperowanym matkom. I one, i Robinson walczą o to samo – o godność człowieka, o zwykłą egzystencję w ludzkich warunkach.

Każdy z nas jest Robinsonem, każdy z nas jest taką matką czy ojcem walczącym o prawa dzieci. I każdy może być uchodźcą. To nasz indywidualny wybór, czy lądując na przysłowiowej wyspie zaszyjemy się wygodnie wśród liści, odcięci od świata, czy też też zmierzymy się z wyzwaniem i odnajdziemy twórczo w nowej rzeczywistości…

A mnie nasunęło się pytanie, czy przekleństwo może stać się inspiracją? Odpowiedź nie jest łatwa. Bodajbyś urodził się w ciekawych czasach…

Agata Stemplewska

Najnowsze

Uznany fotograf, autor teatralnych i filmowych plakatów czy ilustracji książkowych Tomasz Sikora był twórcą kampanii „Nie świruj, idź na wybory”. O kulisach kampanii, orędziu marszałka Grodzkiego, wyzwaniach „nowej ery” rozmawiał z Katarzyną Wyszomierską.
Prof. Dimitry Kochenov o praworządności. W panelu biorą udział sędzia Piotr Gąciarek oraz Maciej Taborowski z biura RPO.
Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu uznali, że nominacje nowej KRS powinny zostać poddane ocenie przez Sąd Najwyższy. W dniu ogłoszenia wyroku odbyły się w wielu miastach pikiety. Podczas manifestacji w Krakowie „Czekamy na KReS neoKRS” głos zabrał prof. dr hab. Fryderyk Zoll.
O zapaści w szpitalnictwie rozmawiamy z dyrektorem jednego z powiatowych szpitali na południu Polski.
Jak zapobiegać zdarzeniom bezczeszczącym ofiary hitleryzmu? Wiele osób oburzyło się aktem wandalizmu, ale kto realnie przeciwstawi się kolejnym? Chcą to zrobić członkowie jednego ze stowarzyszeń łódzkich.

Artykuły o zbliżonej tematyce