Wyślij wypowiedzenie prezydentowi Dudzie!

polecamy

W odpowiedzi na łamanie zapisów Konstytucji oraz działanie na szkodę obywateli i naszej ojczyzny, My Naród – pracodawcy prezydenta, możemy zwolnić go, jednocześnie od tego momentu zaprzestać uznawania go za „głowę państwa” – twierdzą organizatorzy akcji.

Kilka dni temu prezydent wysłał imienne pisma do jedenastu sędziów Sądu Najwyższego, którzy nie złożyli oświadczenia o woli dalszego orzekania. W korespondencji poinformował, że na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym z dniem 4 lipca przeszli w stan spoczynku. To swoiste wypowiedzenie pracy sędziom. A czy my możemy zrobić to samo, czyli wypowiedzieć umowę o pracę Andrzejowi Dudzie?

– Nieformalnie. Nie tylko możemy, ale powinniśmy – mówi jedna z organizatorek pisania listów i kartek. – Jego bezmyślne podpisywanie każdej podłożonej przez nieudolną zmianę ustawy, godzi w nasz interes społeczny zarówno w kraju, jak i we współpracy z zagranicą.  Nasza akcja przewiduje wsparcie obywateli w podpisaniu wypowiedzenia oraz dostarczeniu go do Kancelarii Prezydenta RP.

Pierwsza partia pocztówek – już w drodze do adresata.

W załączonym pliku czytamy: „Działając na mocy artykułu 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997r., wypowiadam Panu w trybie natychmiastowym umowę o pracę na stanowisku Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej., zawartą pomiędzy Panem a Narodem będącym pracodawcą, która to została zawarta na okres pięciu lat. Przyczyną wypowiedzenia jest wielokrotne rażące naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych tj. podstawowego regulaminu naszej organizacji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz działanie na szkodę organizacji tj. Rzeczypospolitej Polskiej.

Przykłady: 1. Ułaskawienia z 2015 r. – naruszenie artykułów 10, 42 i 45 Konstytucji. 2. Odmowa przyjęcia ślubowania od 3 prawidłowo wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. 3. Bezprawne przyjęcie ślubowania od osób wskazanych przez partię PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego w miejsce prawidłowo wyłonionych sędziów patrz pkt. 2. 4. Podpisanie niekonstytucyjnych ustaw tj. naruszenie art. 194 ustęp 2 Konstytucji dotyczy nocy 19 grudnia 2015 r. 5. Naruszenie art. 173 i 178 Konstytucji poprzez podpisanie w dniu 8 grudnia 2017 roku ustawy o KRS . 6. Naruszenie art. 183 Konstytucji tj. próbę przerwania 6-letniej kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 7. Bezmyślne podpisywanie Ustaw, które godzą w Naród, gospodarkę, wizerunek oraz bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Między innymi: podpisanie pakietu nowelizacji ustaw sądowych przygotowanych przez Prokuratora Generalnego (będącego jednocześnie Ministrem Sprawiedliwości) oraz Ustawa o IPN.”

Do akcji włączyło się wiele grup opozycyjnych. W Warszawie organizatorów akcji (ze znaczkami oraz transparentami Akcja Mazowsze, ODnowa oraz Wolna Praga) można spotkać:

Literiada – pod Pałacem Namiestnikowskim – regularnie co niedziela od godziny 15 do godziny 16.

Łańcuch Światła – pod siedzibą Sądu Najwyższego – codziennie od godziny 21 do 22.

Adres do samodzielnego wysyłania kartek:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adres: Wiejska 10, 00-489 Warszawa

Wypowiedzenie_dla_prezydenta_Dudy.

Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/1024068264427692/

KW

Polub nas na Facebooku