Przysięgał na Boga i Konstytucję!

Przysięgał na Boga i konstytucję
polecamy

Inaugurujące kadencję orędzie prezydent Andrzej Duda kończył słowami „Mam poczucie, że zostałem wybrany przez naród, mam poczucie ogromnego zobowiązania, jakie zaciągnąłem i wielkiej odpowiedzialności.” W ciągu trzech lat pełnienia obowiązków pogwałcił następujące artykuły Konstytucji:

Art. 2 wyrażający zasadę demokratycznego państwa prawnego poprzez zgodę na wprowadzanie zmian w obowiązującym porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w sposób sprzeczny z demokratycznymi standardami oraz z naruszeniem zasad wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 10 określający zasady trójpodziału władzy poprzez zastosowanie aktu łaski umarzające postępowanie sądowe wobec nieprawomocnie skazanego M. Kamińskiego, ponieważ wszedł w kompetencje sądu i uniemożliwił mu orzeczenie w sprawie; przez doprowadzenie do przerwania kadencji sędziów-członków KRS i upolitycznienia ich wyboru do Rady
Art. 45 określający prawo do sprawiedliwego procesu poprzez prowadzenie skargi nadzwyczajnej, która pozwoli podważać prawomocne wyroki z ostatnich 20 lat, czym naruszył prawo do niezależnego, bezstronnego, niezawisłego sądu i przez zastosowanie aktu łaski umarzając postępowanie sądowe wobec nieprawomocnie skazanego M. Kamińskiego, czym naruszył prawo do sprawiedliwego sądu osób poszkodowanych przez działania Kamińskiego
Art. 47 i Art. 51 przewidujących prawo do ochrony prywatności i ochrony danych osobowych poprzez zgodę na wprowadzenie niezgodnej z Konstytucją tzw. „ustawy inwigilacyjnej”, która umożliwia Policji i innym służbom kontrolowanie i pobieranie danych telekomunikacyjnych i internetowych obywateli RP, bez należytej kontroli innych organów
Art. 173 „Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz” poprzez niezaprzysiężenie prawidłowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i przyjęcie przysięgi dublerów do Trybunału Konstytucyjnego, przez doprowadzenie do przerwania kadencji sędziów-członków KRS i upolitycznienia ich wyboru do Rady, przez doprowadzenie do czystki kadrowej sędziów w SN pod pretekstem obniżenia wieku emerytalnego
Art. 178 określający niezawisłość sędziów poprzez przez doprowadzenie do przerwania kadencji sędziów-członków KRS i upolitycznienia ich wyboru do Rady, przez obniżenie wieku emerytalnego i tym samym przerwanie kadencji Pierwszej Prezes SN, przed doprowadzenie do czystki kadrowej sędziów w SN pod pretekstem obniżenia wieku emerytalnego
Art. 179 przewidujący powoływanie sędziów na czas nieoznaczony poprze doprowadzenie do czystki kadrowej sędziów w SN pod pretekstem obniżenia wieku emerytalnego
Art. 183 ust.3 określający sześcioletnią kadencję Pierwszego Prezesa SN poprzez obniżenie wieku emerytalnego i tym samym przerwanie kadencji Pierwszej Prezes SN

Art. 187 ust. 3 „Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata” i Art.187 ust. 1 pkt.2 „Krajowa Rada Sądownictwa składa się z piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych” poprzez doprowadzenie do przerwania kadencji sędziów-członków KRS i upolitycznienia ich wyboru do Rady

Art. 194 ust. 2 „Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.” poprzez powołanie Julii Przyłębskiej na sędziego pełniącego obowiązki Prezesa TK – Powołanie Julii Przyłębskiej na Prezesa TK z naruszeniem procesu jej wyboru.
Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? 
Polub nasz fanpejdż.
 https://www.facebook.com/skwerwolnosci/
Wszystkie zdjęcia autorstwa Barbary Doussa oraz film pochodzą z wydarzenia zorganizowanego z okazji 3 rocznicy zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa, 6 sierpnia 2018).
https://www.facebook.com/RacjonalnaPL/videos/489744891488711/
Polub nas na Facebooku