21 sierpnia 2019

PiS. Nie Kłam

konstytucja
pycha i szmal