Na Igrzyskach Wolności o polityce przede wszystkim cz.1

Coroczne wydarzenie organizowane w Łodzi (9-11.11) to spotkanie polityków, ludzi kultury i sztuki, społeczników. Gośćmi w tym roku byli m.in. Tusk, Biedroń, Gasiuk-Pihowicz, Balcerowicz, Nowacka, Lubnauer, Boni, Palikot, Sikorski. Królowała polityka, bo rzeczywiście pod tym względem mamy bardzo trudny, choć ciekawy czas.

W przededniu okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości z ust Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europy, byłego premiera Polski i gościa łódzkiego spotkania padły znamienne słowa, które dla nas, „ludzi protestu”, mogą być kierunkowskazem: „Pokażcie, że wiosna może być nasza, polska! Skoro Piłsudski i Wałęsa dali radę pokonać bolszewików, dlaczego wy nie mielibyście pokonać współczesnych bolszewików. Dlatego brońcie Polski, brońcie wolności, brońcie niepodległości!”

Mówił też: „Po raz pierwszy w historii mamy administrację amerykańską, która, delikatnie mówiąc, nie jest entuzjastycznie nastawiona do zjednoczonej i silnej Europy. Podobnie jest z Rosją. Mamy sytuację w UE, którą symbolizuje Brexit, ale także wiele innych negatywnych zjawisk z punktu widzenia Europy, a więc i polskiej: wzrost nacjonalizmu i antyeuropejskości. Te siły rosną. Kiedy jeżdżę po Europie, odnoszę wrażenie, że są osoby, które czekają na wybuchnięcie wielkiego konfliktu.”

Całe przemówienie

Łódź, Igrzyska Wolności z Donald Tusk ✌️🇵🇱

Posted by Róża Thun on Saturday, November 10, 2018

Prezydent Słupska w Łodzi

Na Igrzyskach Wolności Robert Biedroń próbował odpowiedzieć na pytanie czym dla nas, Polaków, jest Europa. Wg niego dominują dwie szkoły – eurosceptyczna i eurokalkulatora. Pierwsza, eurosceptyczna („narodowa”) szkoła polega na obrażaniu i machaniu biało-czerwoną flagą. Ta droga do niczego nie prowadzi, ona tylko niszczy i Polskę i Europę. Druga to szkoła kalkulatora, z wierzchu euroentuzjastyczna, ale w istocie ogranicza się do „wyciskania brukselki” i liczenia unijnych funduszy. Jej orędownicy chcą wykroić z unijnego tortu jak największy kawałek, ale pozostają niemi w sprawie wyzwań i problemów przed jakimi stoi europejska rodzina. Ta droga to droga stagnacji, odcinania kuponów od tego, co już było.

Gdzie w tym wszystkim zagubił się człowiek, gdzie są wartości? Na początku XX wieku wywalczyliśmy ośmiogodzinny dzień pracy, prawa kobiet. To były przełomowe zmiany. A co wywalczyliśmy teraz? Dlaczego tak wielu ludzi w XXI wieku żyje w warunkach uwłaczających ich godności?

Polityk jeździ po Polsce w ramach „Burz mózgów” i pyta ludzi czego oczekują, rozmawia z nimi. Czego zatem oczekujemy?

W objęciach autorytaryzmu

Fundacja Liberté! organizowała bardzo ciekawy panel dyskusyjny: „Tak umierają demokracje” z udziałem Anny Materskiej-Sosnowskiej z Instytutu Nauk Politycznych UW, Aleksandra Smolara, prezesa zarządu Fundacji im. Stefana Batorego i Marcina Króla, historyka idei, filozofa, profesora UW. Podstawą do dyskusji był światowy bestseller z listy NYT pod tytułem „Tak umierają demokracje” autorstwa Stevena Levitsky’ego oraz Daniela Ziblatta z Harvard University.

Czy elity i społeczeństwo porzucą podstawowe zasady jak np. wzajemna tolerancja? Kto jest odpowiedzialny za metamorfozę czy, wprost mówiąc, za upadek demokracji w Turcji, Wenezueli, Czechach, Polsce i Węgrzech? Jak po trzech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości wypadamy na tle innych państw? Co sprawia, że mieszkańcy krajów o stabilnych wydawałoby się demokracjach, oddają rządy partiom autorytarnym?

Wolności coraz mniej

O polityce była też mowa podczas inaugurującego Igrzyska wykładu „Wolność słowa: historia i przyszłość” – z którym wystąpił Michael J. Abramowitz, prezes Freedom House. Ta jedna z największych na świecie organizacji pozarządowych, założona w 1941 przez Wendella Wilkiego i Eleanorę Roosevelt, zajmuje się przejawami łamania demokracji na świecie.

Tym z większą uwagą przysłuchiwano się wykładowi Abramowitz’a, że wg rankingu organizacji z lidera demokratycznych przemian po upadku komunizmu jako kraj skręcamy coraz bardziej w stronę autorytaryzmu. Na dodatek media z bardzo różnorodnych, stają się mediami „jednego przekazu”, a środowisko dziennikarskie musi opowiedzieć się po którejś ze stron w wyniku zmian politycznych i ekonomicznych. O tym, że wolność słowa jest łamana, można przekonać się oglądając telewizję publiczną, która nie oparła się „dobrej zmianie”. Nasze problemy dostrzegane są na świecie – i o tym także była mowa podczas wykładu i podczas prezentacji raportu Freedom House.

Czy Polska jest „obliczalna”?

Wspomnieć należy o równie interesującej rozmowie na temat „Państwa teoretycznego”. Gościem Bartłomieja Radziejewskiego, politologa, publicysty był jego imiennik – Bartłomiej Sienkiewicz – także publicysta, ale również historyk, polityk i współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich i minister spraw wewnętrznych RP. Autor książki, były szef MSWiA, prawnuk naszego noblisty, analizuje w niej polską politykę i skutki decyzji polityków i społeczeństwa. Czy nasze społeczeństwo gotowe jest na zrujnowanie dorobku 25 lat? Ile potrzeba władzy w państwie i państwa we władzy? Kto jest odpowiedzialny za problemy współczesnej Polski? Bardzo ciekawe spotkanie, choć nie wyczerpujące tematu – co potwierdzają i inni uczestnicy dyskusji.

 

Anita Sowińska i Leszek Żarnowiecki

Spotkanie z Tuskiem, ale także z Kazimierą Szczuką, Michałem Nogasiem, Sławomirem Sierakowskim, Dorotą Masłowską, Michałem Bonim, Januszem Palikotem, Marcinem Królem, Tomaszem Lisem, Hanną Lis, Henrykiem Wujcem, Agnieszką Holland, Radosławem Sikorskim, Borysem Budką, Kamilą Gasiuk-Pihowicz, Jolantą Kwaśniewską, Leszkiem Balcerowiczem, Henryką Krzywonos, Andrzejem Saramanowiczem, Barbarą Nowacka, Katarzyną Lubnauer cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności. O spotkaniach dotyczących problemów kultury, Polek, praw społecznych, praw zwierząt, a także tych, które organizowało KOD ŁÓDZKIE i – w kolejnym tekście.

Za możliwość opublikowania zdjęcia dziękujemy autorowi – Krzysztofowi Jarczewskiemu.

-

Najnowsze

Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu uznali, że nominacje nowej KRS powinny zostać poddane ocenie przez Sąd Najwyższy. W dniu ogłoszenia wyroku odbyły się w wielu miastach pikiety. Podczas manifestacji w Krakowie „Czekamy na KReS neoKRS” głos zabrał prof. dr hab. Fryderyk Zoll.
O zapaści w szpitalnictwie rozmawiamy z dyrektorem jednego z powiatowych szpitali na południu Polski.
Jak zapobiegać zdarzeniom bezczeszczącym ofiary hitleryzmu? Wiele osób oburzyło się aktem wandalizmu, ale kto realnie przeciwstawi się kolejnym? Chcą to zrobić członkowie jednego ze stowarzyszeń łódzkich.
Przebywający w Polsce słynny amerykański aktor 18 listopada spotkał się w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami polskich organizacji broniących praw człowieka.
Bożena Aksamit, Małgorzata Bujara oraz Tomasz i Marek Sekielscy zostali laureatami przyznawanej przez Towarzystwo Dziennikarskie nagrody Obywatel Dziennikarz. Uroczystość, która odbyła się 5 listopada w Warszawie, poprzedziła prezentacja raportu z przedwyborczego monitoringu głównych programów informacyjnych w telewizji i radiu oraz debata o perspektywach dziennikarstwa politycznego.

Artykuły o zbliżonej tematyce