A jak Ty odpowiesz Unii?

Ostatnia ankieta Komisji Europejskiej dotyczyła czasu zimowego i letniego. Swoje zdanie wyraziło wtedy 4,6 mln mieszkańców UE. Wydaje się, że w ankiecie dotyczącej przyszłości nie takiej znowu „wyimaginowanej wspólnoty” (jak ją określa prezydent) powinno wziąć udział zdecydowanie więcej osób. Ale mało kto wie o niej…

Nasz rząd nie zachęcał do wzięcia udziału w konsultacjach obywatelskich na ten temat, ale możemy to zrobić, biorąc udział w ankiecie internetowej (bit.ly/konsultacje_obywatelskie). Pytań jest kilkanaście. Jak eliminować istniejące różnice kulturowe zwłaszcza u migranów? Czy stawiać na ekologię czy na poprawę warunków leczenia? A może wyrównać poziom płac we wszystkich krajach unijnych?

Wyniki tych konsultacji zostaną zaprezentowane przywódcom państw członkowskich 9 maja 2019 roku podczas szczytu w Sybinie (Rumunia), na dwa tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wyniki zdecydowanie zaważą na tym, w którym kierunku pójdzie Europa, a co za tym idzie Polska…

Wyznaczmy cele Unii

Jak ja widzę przyszłość Unii Europejskiej? Skupiłem się na dwóch ważnych dla mnie pytaniach.

„Jakie decyzje podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej mogłyby sprawić, że będzie Pan(i) bardziej dumny(a) z przynależności do Unii?”

Przykład BREXIT pokazuje, jak ważną rolę w postrzeganiu Wspólnoty odgrywa propagowanie korzyści płynących z integrowania się jej członków. BREXIT jest, w dużej mierze, wynikiem niedoinformowania, na płaszczyźnie którego ksenofobiczni i populistyczni przeciwnicy Unii wyhodowali w Wielkiej Brytanii zwycięstwo referendalne. – Więcej dobrej, pozytywnej komunikacji.

Brońmy wspólnoty wartości

Unia jest wspólnotą wartości i na nich opiera się jej siła. Oczekiwałbym, aby przyszłe działania Wspólnoty w ich obronie były bardziej zdecydowane i konkretne. Przez 8 lat w przypadku Węgier i przez 3 lata w przypadku Polski Unia pokazuje tylko co mogłaby zrobić, a praktycznie nie robi nic. Jest to szkodliwe, bo odsłania słabość i stanowi pożywkę dla populistycznych kandydatów na dyktatora, którzy podważają sens bycia we Wspólnocie i wyłącznie krytykują, a dodatkowo budzi demony nacjonalizmu. Działania w obronie podstawowych wartości Unii powinny być szybsze i bezwzględne.

„W jaki sposób można poprawić edukację i szkolenie w Europie?”

Więcej programów (i środków) na międzynarodową wymianę uczniów i studentów. Im lepiej poznają się ludzie młodzi, tym trwalsze więzy będą łączyć kraje Unii w przyszłości.

Można też pomyśleć o stworzeniu swoistego „elementarza” wartości wspólnych, który stanowiłby podstawę jednakowych programów nauczania we wszystkich szkołach na terenie krajów członkowskich. Uczenie młodego pokolenia co to jest wolność, demokracja, konstytucja, prawa człowieka, tolerancja, Unia Europejska itp. powinno się rozpoczynać wcześnie i powinno być powszechne w całej Europie.

Wasze zdanie się liczy

Namawiam Cię do wypełnienia krótkiej ankiety, która dotyczy przecież kwestii kluczowych dla wszystkich obywateli, m.in. ekologii, opieki zdrowotnej i edukacji. Nie chcę, żeby PiS wypowiadał się za mnie. To wszystkim nam powinno zależeć, aby to właśnie nasze, Europejczyków nadzieje i oczekiwania zostały usłyszane przez liderów UE.

Jacek Machocki

Na zdjęciach Pawła Arczewskiego – protest w obronie polskich sądów pod Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce w Warszawie, 26.06.18.

Polub nas na Facebooku