Forum Przyszłości Kultury 2018 – dzień pierwszy

Forum Przyszłości Kultury 2018
polecamy

Już po raz drugi w Teatrze Powszechnym spotykamy się na  debatach, sesjach roboczych, oglądamy instalacje. Tegoroczne Forum, które odbyło się  8 – 9.12.2018 w warszawskiej placówce, jest odpowiedzią na narastający, nie tylko w Polsce, problem faszyzmu. Ale rozmawiano także o feminizmie.

Jak ujęła to prowadząca debatę „Feminizacja, demokracja, praca. W stronę demokratycznych instytucji kultur” Agata Adamiecka Sitek, takie wartości jak choćby troska czy współpraca, są rozpoznawalne jako wartości kobiece. Ale, jak zakłada program, potrzebna jest feminizacja rozumiana jako całościowa zmiana obowiązujących w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym zasad, odejście od hierarchii, przemocowych struktur i patriarchalnego języka.

Pierwsza debata, w której uczestniczyłam, zajmowała się demokratyzacją instytucji kultury. Wysłuchaliśmy ciekawych głosów gości Agnes Quackels, Katji  Sonnemann i Lary Staal prezentujących swoje doświadczenia w oficjalnych instytucjach kultury i jako freeleserki. Próbowały odpowiedzieć między innymi na pytanie, co demokracja może oznaczać w ośrodkach kultury takich jak teatr. Dużo miejsca zajął w wypowiedziach problem wysokiej produktywności. Produkować dużo i szybko spektakle, programy, koncerty. Brak czasu na refleksje, na spotkania z innym, na działania wspólnotowe, które wymagają czasu. A one przecież budują zespół i pozwalają na demokratyzację. Stąd jedno z haseł debaty – „zwalniam”.

Debata: Feminizacja – demokracja – praca. W stronę demokratycznej instytucji kultury. ➤ uczestniczki:– Agnes Quackels – dyrektorka artystyczna Kunstencentrum BUDA w Kortrijk w Belgii– Katja Sonnemann – producentka teatralna, twórczyni projektu Academy for Performing Arts Producers– Lara Staal – kuratorka, stale współpracuje m.in. z DAS Theatre w Amsterdamie oraz NT Gent

Posted by Teatr Powszechny on Saturday, December 8, 2018

Demokratyzować instytucje kultury

Igor Stokfiszewski mówił o przedsięwzięciu „Porozumienie”, które rozpoczęło się w październiku 2018, a skończy w kwietniu 2019 roku spektaklem i umową z wszystkimi pracownikami teatru na rzecz demokratyzacji tej instytucji kultury.

Z tematem tegorocznego Forum związana była sesja robocza „W stronę Roku Antyfaszystowskiego 2019”. Bogna Stefańska i Aleksy Wójtowicz omówili i pokazali logotyp i projekt strony poświęcony wydarzeniom, które będą miały miejsce od września 2019 do maja 2020. Strona ruszy w styczniu 2019 roku. W wystąpieniach roboczych mówiono o różnych formach, jakie mogą przybierać te wydarzenia zarówno w małych jak i dużych ośrodkach. Za szczególnie ważne uznano działania lokalne. Wiele miejsca poświęcono konieczności zmiany języka. Wszyscy obserwujemy narastającą mowę pełną nienawiści i ksenofobii. Zastanawiano się, jak rozpropagować ruch antyfaszystowski, jak przebić się do publiczności za pomocą mediów. Bardzo interesująca i wywołująca dyskusję wśród widowni była wypowiedź Michała Kozłowskiego na temat znaczenia pojęcia faszyzm i jego historii.

Sztuka w życiu codziennym

Kolejnym ciekawym wydarzeniem był slam z wystąpieniami o poszukiwaniu skutków sztuki w życiu codziennym. Wystąpiło 12 artystów, którzy zaprezentowali swoje różne działania w przestrzeni publicznej. Obejrzeliśmy między innymi  „Wędrowny zakład fotograficzny”, akcje kolektywu „Czarne szmaty”, projekt „Matki Polki ratują Wisłę” czy prezentację ukazująca poszukiwania śladów po żydowskich  miasteczkach. Anna Siekierska w stroju dzika prezentowała działania będące sprzeciwem wobec niszczenia świata przyrody, a Michał Zadara mówił o projekcie, w wyniku którego powstał spektakl „Sprawiedliwość”,  o odpowiedzialności dla tych, którzy w 1968 roku wypędzili 13 tysięcy Polaków pochodzenia żydowskiego.

Zakończeniem pierwszego dnia było podsumowanie sesji roboczej i prezentacja idei Roku Antyfaszystowskiego. Po tej części można było uczestniczyć w oprowadzaniu per formatywnym po instalacji „Sąsiedztwo – granice bliskości”.

Małgorzata Wysieńska

Relacja z drugiego dnia forum – wkrótce.

zdjęcia: Teatr Powszechny

Instytucje – ale jakie? (inne modele w sztukach performatywnych)➤ uczestnicy:– Alina Gałązka – Komuna Warszawa– Adam Ziajski – Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza– Katarzyna Knychalska – kwartalnik „nietak!t”– Joanna Leśnierowska – Arts Station Foundation ➤ moderator: Grzegorz Reske

Posted by Teatr Powszechny on Saturday, December 8, 2018

Polub nas na Facebooku