Jerzy Stępień i Andrzej Dominiczak, rozmowa o odpowiedzialności karnej rządzących

-

Już w tradycjach I Rzeczpospolitej istniało przekonanie, iż „Lex est Rex”, czyli, zgodnie z artykułami henrykowskimi nawet król nie stoi ponad prawem.

Rozmówcy ukazują solidnie ugruntowaną panoramę prawną związaną z działaniami PiS wokół Trybunału Konstytucyjnego. Istnieje poważne podejrzenie, że w przeciwieństwie do istniejących od 500 lat w Polsce tradycji państwa prawa, dziś zasada „lex est rex” przestaje obowiązywać. Chaos prawny może okazać się katastrofą dla dalszego funkcjonowania Polski. Czy osoby z rządzącej partii, odpowiedzialne za to zamieszanie, ponoszą odpowiedzialność karną? Lex est Rex in Polonia et in Lithuania…

Racjonalista.tv

Najnowsze

Uznany fotograf, autor teatralnych i filmowych plakatów czy ilustracji książkowych Tomasz Sikora był twórcą kampanii „Nie świruj, idź na wybory”. O kulisach kampanii, orędziu marszałka Grodzkiego, wyzwaniach „nowej ery” rozmawiał z Katarzyną Wyszomierską.
Prof. Dimitry Kochenov o praworządności. W panelu biorą udział sędzia Piotr Gąciarek oraz Maciej Taborowski z biura RPO.
Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu uznali, że nominacje nowej KRS powinny zostać poddane ocenie przez Sąd Najwyższy. W dniu ogłoszenia wyroku odbyły się w wielu miastach pikiety. Podczas manifestacji w Krakowie „Czekamy na KReS neoKRS” głos zabrał prof. dr hab. Fryderyk Zoll.
O zapaści w szpitalnictwie rozmawiamy z dyrektorem jednego z powiatowych szpitali na południu Polski.
Jak zapobiegać zdarzeniom bezczeszczącym ofiary hitleryzmu? Wiele osób oburzyło się aktem wandalizmu, ale kto realnie przeciwstawi się kolejnym? Chcą to zrobić członkowie jednego ze stowarzyszeń łódzkich.

Artykuły o zbliżonej tematyce