Forum Przyszłości Kultury 2018 – mocny głos antyfaszystowski

Forum Przyszłości Kultury
polecamy

Podczas Forum Przyszłości Kultury, które ostatnio zorganizował i gościł Teatr Powszechny, mówiono o największych chyba dzisiaj zagrożeniach dla przyszłości planety Ziemia i żyjących na niej ludzi. To rozwijające się ruchy neofaszystowskie.

W 2019 roku minie 80 lat odkąd faszyzm wzniecił pożar na świecie. Dobrze, choćby na wszelki wypadek, wystawić czujki, by w porę odciąć łeb hydrze. Ludzie kultury postanowili zorganizować Rok Antyfaszystowski. Kamieniem milowym na drodze do realizacji pomysłu był zjazd „Robotnice sztuki przeciw faszyzmowi”, który odbył się w październiku 2018 roku w Warszawie. Wzięli w nim udział: artyści i naukowcy, koalicje aktywistyczne, kolektywy artystyczne, a także przedstawiciele instytucji artystycznych oraz organizacji pozarządowych.

Analizowano wówczas naturę faszystowskiego zagrożenia, dyskutowano o możliwych strategiach oporu, zastanawiano się, w jaki sposób wykorzystać kompetencje ludzi sztuki i możliwości instytucji artystycznych. Wspólnie z istniejącymi już koalicjami antyfaszystowskimi zbudowano podwaliny szerokiego frontu antyfaszystowskiego. Wszak artyści zawsze byli w awangardzie wszelkich ruchów społecznych. Wielokrotnie też łączyli siły z aktywistami, by wspólnie stawić czoła zarazie.

Refleksji nad tym, jaka jest nasza społeczna odpowiedzialność za bycie razem i za los Sąsiadów nazywanych przez wielu „uchodźcami” czy „obcymi”, poświęcona była instalacja performatywna prezentowana podczas forum.

Podczas Forum zwróćcie szczególną uwagę na instalację performatywną Sąsiedztwo – granice bliskości 2018 / Finał! ➤…

Posted by Forum Przyszłości Kultury on Thursday, December 6, 2018

W trakcie obrad Forum zebrani przedyskutowali sprawy związane z organizacją Roku, ideową definicję faszyzmu i antyfaszyzmu, oraz z budowaniem sojuszy z już funkcjonującymi inicjatywami. Co jest do zrobienia? Co komu przyjdzie do głowy, byle było o tematyce antywojennej i antyfaszystowskiej – teatr, film, wystawy, ale i konferencje, seminaria, marsze, protesty, pikiety. Chodzi o to, żeby równocześnie powstały w głowach dyrekcji instytucji kulturalnych, artystów, naukowców i aktywistów pomysły na wyrażenie swojego sprzeciwu wobec nadchodzącej fali narracji wojennej. Tak, właśnie wojennej, jakkolwiek rozumieć to słowo.

Do udziału w pracach Roku Antyfaszystowskiego 2019 zaproszeni są wszyscy, którzy nie chcą obudzić się, któregoś dnia w niewolonym, w sensie dosłownym kraju.

AL

Polub nas na Facebooku