Kształt KORD zależy tylko od nas

polecamy

Po raz drugi spotkają się przedstawiciele grup obywatelskich, którym z rządem PiS nie po drodze. Tym razem w Warszawie będą rozmawiać o przyszłości Polski. Nadzwyczaj szybko zapełniła się sala w Warszawskim Domu Technika NOT, w którym 5 stycznia spotkają się opozycjoniści.

Przygotowania do II Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych dobiegają końca.

Robert Hojda, pomysłodawca KORD: Zabrakło miejsc w dość krótkim czasie od rozpoczęcia rejestracji – takie było ogromne zainteresowanie. Na naszym spotkaniu pojawią się przedstawiciele Komisji Europejskiej, Team Europe, większości partii opozycyjnych, redakcji i biur prasowych, ale przede wszystkim – ludzie reprezentujący ponad 80 stowarzyszeń, fundacji, grup formalnych i nieformalnych.

Jako przedstawiciele opozycji pojawią się członkowie m.in. Obywateli RP, Radomian dla Demokracji, KOD, Kongresu Kobiet, Miasto Jest Nasze, Młodzi Demokraci, Stowarzyszenia Komitety Obywatelskie, SEDNO, Ostrowskiego Spaceru Protestacyjnego „Łańcuch Światła”, Wolnego Miasta Giżycko, WRD, ODnowy, ŁAD Fundacji Łódzkiej Arki Demokracji, FRONTU GORZÓW WG 2018, Grupy Wolnych Łódź, Chrześcijan dla Demokracji, Literiady, Lotnej Brygady Opozycji, NIE dla chaosu w szkole, Obywateli GW 66-4001, Wolnej Pragi, Inicjatywy Stop Inwigilacji 2016, Wolnych Obywateli Zamość, Fundacji Idealna Gmina, Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Protestu Kobiet, Rebeliantów Podkarpackich, Warszawskiego Strajku Kobiet, Wolnych Obywatele RP. 

Robert Hojda: Nasze spotkanie rozpocznie sędzia Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, który będzie mówił o roli ruchów obywatelskich, a na sali słuchać go będzie ponad 400 osób z obecnej opozycji. Aby wszystko dopiąć na ostatni guzik, kilkudziesięciu wolontariuszy pracuje od kilku miesięcy. I to oni są siłą KORD.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Jerzy Stępień. pojawili się podczas pierwszej edycji kongresu. Fot. Ewa Krawczyk-Dębiec

Ewa Krawczyk-Dębiec, członek grupy programowej KORD: Oprócz wielu kwestii organizacyjnych trzeba było pomyśleć o znalezieniu łączących obywatelską opozycję demokratyczną wspólnych treści. Zadania tego podjęła się grupa programowa. Jej członkowie dokonali analizy postulatów zgłoszonych przez różne formalne i nieformalne organizacje obywatelskie. Następnie, na ich podstawie, wypracowali propozycję wspólnych tez w różnych dziedzinach funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Tezy te sprowadzone do prostej formy Manifestu Programowego zostały zamieszczone na stronie KORD wraz ze zgłoszonymi postulatami. Całość będzie zaprezentowana i omówiona 5 stycznia. To uczestnicy Kongresu zadecydują czy propozycje naszej grupy są właściwe i jak należy dalej z nimi postępować. Być może zostanie powołany specjalny zespół, który zajmie się dalszymi pracami. Dobrze by było, aby na Kongresie podjęta została decyzja co do dalszej naszej drogi do demokracji. Decyzja może znaleźć odzwierciedlenie w uchwałach, będących bardziej naszą wspólną deklaracją niż formalnym aktem woli jakiegoś organu. Należy jednak pamiętać, że kształt KORD – naszego wspólnego forum, dzięki któremu mamy okazję poznawać się i wymieniać doświadczenia – zależy tylko od nas.

Jak czytamy w programie obrad, dyskusja odbędzie się nad postulatami dotyczącymi m.in.: budowania państwa prawa, sądownictwa, bezpieczeństwa narodowego, roli Polski w Unii Europejskiej, państwa interesu publicznego, praw kobiet, radykalizmów i autorytaryzmu, edukacji i ochrony środowiska (więcej na www.kord.org.pl). W drugiej części odbędzie się debata programowa.

Olgierd Łukaszewicz – aktor, założyciel fundacji „My, Obywatele UE” zaprasza do udziału w KORD-zie 5.01.2019 w Warszawie.Liczba miejsc ograniczona.www.kord.org.pl#kord #myobywateleue #zaproszenianakord #kord2https://www.facebook.com/MyObywateleUE/

Posted by Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych on Tuesday, December 4, 2018

Jan Rodowicz, członek grupy programowej KORD: Inicjatywa Roberta Hojdy zwołania kongresu tym bardziej nastawionego na stworzenie programu niż jak to było na KORD w Łodzi, zbiegła się z działalnością 13 środowisk obywatelskich, które podpisały Kartę Zasad dotyczącą współpracy. Od roku dyskutujemy na bazie Karty jak możemy razem działać, aby zahamować destrukcję więzi społecznych, dewastację państwa prawa i degradację pozycji Polski. Podczas styczniowego spotkania zaproponujemy podpisanie karty przez kolejne grupy. Chcemy także z uczestnikami II KORD porozmawiać o powołaniu Parlamentu Obywatelskiego. Czy taka będzie wola zgromadzonych, czy będzie czas na styczniowym spotkaniu – nie wiem. Ale wiem jedno: czas nas goni i jeśli stracimy choćby jeden dzień – to szanse na sukces w wyborach do sejmu i senatu maleją dramatycznie.

Czas na zdecydowane działanie

Katarzyna Wyszomierska, rzeczniczka prasowa KORD: Już czas na bardziej zdecydowane działania, a rozproszenie grup raczej nie pomaga. Dlatego skupienie się na wspólnych celach jest jak najbardziej niezbędne. KORD nie łączy grup, a pomaga im działać. Stąd w Warszawie skoncentrujemy się na konkretnych decyzjach – to widać w obszarze proponowanych tematów. W obszarze mediów obserwuję od pewnego czasu większy nacisk rządzących na ich ostateczne przejęcie. Oczywiście mówię o tych komercyjnych jak Zetka, która ma być kolejną tubą propagandową rządu, jak TVN, której operatorowi próbowano postawić bezzasadne zarzuty. Już nie wystarcza telewizja publiczna, która podczas ostatnich wyborów, co pokazały monitoringi dwóch niezależnych podmiotów, była tubą propagandową prawicy czy Polskie Radio, które mimo obowiązku poszanowania przekonań wszystkich wierzących, coraz bardziej przypomina toruńską rozgłośnię, czy „Trójka”, w której bezkarnie dochodzi do aktów poniżania ludzi o innych poglądach politycznych czy orientacji seksualnej. My mamy alternatywę dla społeczeństwa – od 3 lat pracują wolonaryjnie zespoły redakcyjne, które codziennie informują o działaniach kilkudziesięciu grup opozycyjnych, które demaskują działania PiS, które edukują. Mamy drugi obieg działający od kilkudziesięciu miesięcy, ale szeroki ogół społeczeństwa o nim nie wie. Mamy opozycyjne media internetowe, gazety, radio. Jak je wzmocnić? Czy mogą pokryć cały kraj swoim zasięgiem? Jakim językiem mają dotrzeć do nieprzekonanych? O tym, ale także o marcowym ogólnopolskim spotkaniu redakcyjnych zespołów obywatelskich będę mówić w wystąpieniu WOLNE MEDIA – NASZE MEDIA. Trzeba konkretów i dosadności, bo nie chcemy Węgrzech nad Wisłą. Dlatego sądzę, że wystąpienie Władysława Frasyniuka, który planujemy na zakończenie obrad II KORD, będzie takim właśnie mocnym akcentem.

Łódzka Arka Demokracji gościła na swoim stoisku legendę Solidarności, ale też krytyka rządów PiS. Władysława Frasyniuk będzie na II KORD. Fot. Łódzka Arka Demokracji

Anna Dysińska

Polub nas na Facebooku