Stowarzyszenie OTWARTA RZECZPOSPOLITA jedzie na KORD!

-

Na Kongresie Obywatelskich Ruchów Demokratycznych pojawią się przedstawiciele organizacji, która za cel stawia sobie budowę społeczeństwa wolnego od uprzedzeń, szanującego odmienność, broniącego godności człowieka. Chcą z innymi rozmawiać o Polsce przyszłości.

W 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich, głównym działaniem Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA było monitorowanie przestrzeni publicznej, rejestrowanie zdarzeń i zjawisk o charakterze nienawistnym, podejmowanie interwencji prawnych i obywatelskich w formie listów otwartych, stanowisk, oświadczeń, głównie przy wykorzystaniu narzędzia w postaci portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org.
W 2018 roku w ramach naszej działalności statutowej przesłaliśmy do organów ścigania tj. policja, prokuratura, Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 235 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu – podsumowuje Damian Wutke, jeden z działaczy stowarzyszenia, który pojawi się na KORD 5 stycznia.

– Niestety nie byliśmy na pierwszym kongresie w Łodzi, jednak śledziliśmy to, co się tam działo – dodaje. – Takie spotkania dają poczucie, że istnieje gdzieś jeszcze przestrzeń do dyskusji i sporów nawet pomiędzy osobami i organizacjami działającymi po tej samej stronie. Przychodzimy z wezwaniem szeroko rozumianego obozu demokratycznego do przeciwdziałania rosnącej w ostatnim czasie liczbie aktów przemocy werbalnej i fizycznej wobec osób należących do mniejszości narodowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych, seksualnych i innych grup dyskryminowanych, ze strony osób i ugrupowań o poglądach skrajnych, a także wezwaniem do ciągłego domagania się od organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości egzekwowania odpowiednich artykułów Konstytucji RP oraz Kodeksu Karnego.

Polska – dla wszystkich

Czego oczekuje po drugim kongresie? – Powinien podtrzymać przekonanie, że istnieje między nami chęć współpracy dla dobra wspólnego i że jest jeszcze nadzieja na to, aby Polska była krajem dla wszystkich – wylicza nasz rozmówca. – Ale to wszystko wymaga codziennej pracy u podstaw – i takiego zobowiązania byśmy oczekiwali. Że wszyscy będziemy nadal „robić swoje”.

Stowarzyszenie OTWARTA RZECZPOSPOLITA to przede wszystkim realne działania. – Wspólnie z Teatrem Polskim im. Arnolda Szymfana w Warszawie zorganizowaliśmy dwie debaty publiczne: wiosenną pod hasłem „Czy potrzebujemy autorytetów? … czyli o rolach i zadaniach współczesnej inteligencji” oraz jesienną pod hasłem „Czy potrzeba nam WIELKIEJ POLSKI?”.

Stowarzyszenie bardzo często przypomina słowa Marka Edelmana, ale także dba o miejsca pamięci poświęcone jemu i reaguje, gdy na murach pojawiają się napisy o treści nacjonalistycznej.


19 kwietnia 2018 roku setki osób przybyły na warszawski plac Bankowy, aby wziąć udział w ceremonii wirtualnej odbudowy Wielkiej Synagogi. Realizując pomysł artystki Gabi von Seltmann, Stowarzyszenie OTWARTA RZECZPOSPOLITA w ten sposób uczciło 75. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie. – Posługując się obrazem, dźwiękiem i emocją odbudowaliśmy wirtualnie Wielką Synagogę, zburzoną przez Niemców po upadku powstania – wspomina Wutke. – W trakcie ceremonii usłyszeliśmy archiwalne nagranie śpiewu kantora tej synagogi, Gerszona Siroty, który zginął w warszawskim getcie oraz fragmenty wiersza Bashert, które przeczytała autorka, Irena Klepfisz, córka Michała żołnierza ŻOB oraz przewodnicząca Rady Programowej naszego stowarzyszenia, Paula Sawicka.

Nasz chleb powszedni

Ponadto, w kwietniu 2018 roku wystartowała kampania „Nasz chleb powszedni”, której głównym elementem był film przedstawiający eksperyment społeczny (osoby ciemnoskóre, gej, muzułmanin, uchodźczyni pieką chleb w osiedlowej piekarni, do której później zapraszani są klienci). Kolejnym etapem akcji było rozdawanie chleba w mniejszych miejscowościach. Z inicjatywy stowarzyszenia miało to miejsce w Namysłowie na Dolnym Śląsku.

6 sierpnia 2018 roku w warszawskich tramwajach rozpoczęła się kampania społeczna pt. „Agresja wysiada”, będąca odpowiedzią na eskalację zachowań motywowanych uprzedzeniami i nienawiścią. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na przemoc w przestrzeni publicznej, w tym w komunikacji miejskiej. Pierwsze pięć spotów przypominało wypowiedzi takich autorytetów jak: Marek Edelman, Maria Skłodowska-Curie, Tadeusz Mazowiecki, Zofia Kuratowska oraz Jan Józef Lipski. Autorami spotów są Marcin Wicha i Tomasz Frycz.

Agresja wysiada

Partnerem kampanii organizowanej, której druga część rozpoczęła się 13 sierpnia, były Tramwaje Warszawskie. – Pięć kolejnych spotów to instrukcje dla pasażerów, jak się zachować i jak zareagować, jeśli zetkną się w tramwaju z dyskryminacją czy agresją ze względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, orientację seksualną, pochodzenie, niepełnosprawność lub jakąkolwiek inną cechę – tłumaczy nasz rozmówca. – Animacje informują na przykład, że na numer 723 986 112 można wysłać alarmowego smsa. Przypominają również o naszym portalu. To konkretne działania, które mamy nadzieję kształtują trwale społeczeństwo otwarte.

AD

Bezpośrednią relację z obrad, które odbędą się w NOT w Warszawie 5 stycznia, będzie można oglądać na fanpejdżach WlodekCiejkaTV oraz Video-KOD, a artykuły podsumowujące II KORD ukażą się w „Naszym Czasopiśmie” i portalu Skwerwolności.eu.

Najnowsze

Uznany fotograf, autor teatralnych i filmowych plakatów czy ilustracji książkowych Tomasz Sikora był twórcą kampanii „Nie świruj, idź na wybory”. O kulisach kampanii, orędziu marszałka Grodzkiego, wyzwaniach „nowej ery” rozmawiał z Katarzyną Wyszomierską.
Prof. Dimitry Kochenov o praworządności. W panelu biorą udział sędzia Piotr Gąciarek oraz Maciej Taborowski z biura RPO.
Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu uznali, że nominacje nowej KRS powinny zostać poddane ocenie przez Sąd Najwyższy. W dniu ogłoszenia wyroku odbyły się w wielu miastach pikiety. Podczas manifestacji w Krakowie „Czekamy na KReS neoKRS” głos zabrał prof. dr hab. Fryderyk Zoll.
O zapaści w szpitalnictwie rozmawiamy z dyrektorem jednego z powiatowych szpitali na południu Polski.
Jak zapobiegać zdarzeniom bezczeszczącym ofiary hitleryzmu? Wiele osób oburzyło się aktem wandalizmu, ale kto realnie przeciwstawi się kolejnym? Chcą to zrobić członkowie jednego ze stowarzyszeń łódzkich.

Artykuły o zbliżonej tematyce