Bojanowska za Rafalską, a projekt ciągle w grze

Ogólnopolski Strajk Kobiet wraz z innymi grupami protestują przeciwko kontrowersyjnej zmianie w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Trzeba mieć rękę na pulsie, bo zdaniem Marty Lempart, nie przerwano prac nad projektem. Czy dojdzie do dymisji Rafalskiej?

Stanowisko Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w sprawie wniosku ministry Elżbiety Rafalskiej, odpowiedzialnej za (cały czas procedowany!) projekt #PrzemocPlus, o dymisję ministry Danuty Bojanowskiej:

Za prace nad pozbawieniem ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zainicjowane przez siebie samą i prowadzone wg akceptowanych i rozpowszechnianych przez siebie samą założeń, ministra Elżbieta Rafalska postanowiła zwolnić nie siebie, tylko swoją pracownicę, ministrę Danutę Bojanowską.

#Warszawa5 stycznia 2019 r. #KORD 2 II #KongresObywatelskichRuchówDemokratycznych obraduje w Warszawie – Cz. 2Relacja: Mariusz Malinowski

Posted by Video-KOD on Saturday, January 5, 2019

Zobaczcie historię kłamstwa:

– grudzień 2016 – ministra Rafalska mówi Gazecie Wyborczej o tym, że PRZYGOTOWUJE NOWELIZACJĘ ustawy i konieczności zmianie nazwy ustawy o przemocy i wykreślenia z niej słowa „rodzina”, jako „stygmatyzującego rodzinę”. Ten punkt znalazł się potem jako jeden z dwóch głównych celów ustawy w jej opisie w wykazie prac legislacyjnych rządu.
– kwiecień 2017 – ministra Rafalska w wywiadzie dla Wprost mówi o PROWADZONYCH w resorcie pracach, w szczególności, że obejmują one „odróżnienie konfliktu od przemocy” – ten sam cel znalazł się potem w opisie ustawy w wykazie prac legislacyjnych rządu, jako podstawa wykreślenia słowa „jednorazowe”!
– maj 2017 – ministra Rafalska na Kongresie Rodzin – zlocie fanatyków z Ordo Iuris i im podobnych organizacji w Budapeszcie. Są tam m. in. osoby związane z z wprowadzeniem w Rosji przepisów pozwalających na jednokrotne pobicie.
– lipiec 2017 – projekt przechodzi przez kolegium resortu, któremu szefuje Rafalska, i trafia do wykazu prac legislacyjnych rządu, z dwoma celami wskazanymi jako kluczowe, opisanymi powyżej
– luty 2018 – ministra Rafalska pisze do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przedstawiając założenia ustawy
– grudzień 2018 – ministra Rafalska, podpisując odpowiednie pismo, kieruje projekt #PrzemocPlus do konsultacji publicznych i zarządza jego umieszczenie na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Tym samym projekt, zgodnie z regulaminem prac Rady Ministrów, znajduje się na etapie 3.2. rządowego procesu legislacyjnego.


Fot. Leszek Pielin

Styczeń 2018 – resort pracy kłamie, że projekt nie został skierowany do konsultacji, a na stronie RCL znalazł się „przypadkiem”, ministra Bojanowska kłamie, że ten projekt był jej samodzielnym pomysłem i działaniem, rząd kłamie, że projekt nie jest już w procesie legislacyjnym, ministra Rafalska kłamie, że nic o projekcie nie wiedziała i wnioskuje o odwołanie ministry Bojanowskiej.

Pytanie jest tylko jedno: do jakiej spółki Skarbu Państwa trafi teraz zdymisjonowana zamiast pani ministry Rafalskiej – wiceministra Bojanowska?

Opracowała M. Lempart

Grupa Obywatele GW 66-400 protestowała w poniedziałek w Gorzowie Wielkopolskim.

Fot. Leszek Pielin

-

Najnowsze

Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu uznali, że nominacje nowej KRS powinny zostać poddane ocenie przez Sąd Najwyższy. W dniu ogłoszenia wyroku odbyły się w wielu miastach pikiety. Podczas manifestacji w Krakowie „Czekamy na KReS neoKRS” głos zabrał prof. dr hab. Fryderyk Zoll.
O zapaści w szpitalnictwie rozmawiamy z dyrektorem jednego z powiatowych szpitali na południu Polski.
Jak zapobiegać zdarzeniom bezczeszczącym ofiary hitleryzmu? Wiele osób oburzyło się aktem wandalizmu, ale kto realnie przeciwstawi się kolejnym? Chcą to zrobić członkowie jednego ze stowarzyszeń łódzkich.
Przebywający w Polsce słynny amerykański aktor 18 listopada spotkał się w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami polskich organizacji broniących praw człowieka.
Bożena Aksamit, Małgorzata Bujara oraz Tomasz i Marek Sekielscy zostali laureatami przyznawanej przez Towarzystwo Dziennikarskie nagrody Obywatel Dziennikarz. Uroczystość, która odbyła się 5 listopada w Warszawie, poprzedziła prezentacja raportu z przedwyborczego monitoringu głównych programów informacyjnych w telewizji i radiu oraz debata o perspektywach dziennikarstwa politycznego.

Artykuły o zbliżonej tematyce