Bojanowska za Rafalską, a projekt ciągle w grze

Fot. Leszek Pielin
polecamy

Ogólnopolski Strajk Kobiet wraz z innymi grupami protestują przeciwko kontrowersyjnej zmianie w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Trzeba mieć rękę na pulsie, bo zdaniem Marty Lempart, nie przerwano prac nad projektem. Czy dojdzie do dymisji Rafalskiej?

Stanowisko Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w sprawie wniosku ministry Elżbiety Rafalskiej, odpowiedzialnej za (cały czas procedowany!) projekt #PrzemocPlus, o dymisję ministry Danuty Bojanowskiej:

Za prace nad pozbawieniem ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zainicjowane przez siebie samą i prowadzone wg akceptowanych i rozpowszechnianych przez siebie samą założeń, ministra Elżbieta Rafalska postanowiła zwolnić nie siebie, tylko swoją pracownicę, ministrę Danutę Bojanowską.

#Warszawa5 stycznia 2019 r. #KORD 2 II #KongresObywatelskichRuchówDemokratycznych obraduje w Warszawie – Cz. 2Relacja: Mariusz Malinowski

Posted by Video-KOD on Saturday, January 5, 2019

Zobaczcie historię kłamstwa:

– grudzień 2016 – ministra Rafalska mówi Gazecie Wyborczej o tym, że PRZYGOTOWUJE NOWELIZACJĘ ustawy i konieczności zmianie nazwy ustawy o przemocy i wykreślenia z niej słowa „rodzina”, jako „stygmatyzującego rodzinę”. Ten punkt znalazł się potem jako jeden z dwóch głównych celów ustawy w jej opisie w wykazie prac legislacyjnych rządu.
– kwiecień 2017 – ministra Rafalska w wywiadzie dla Wprost mówi o PROWADZONYCH w resorcie pracach, w szczególności, że obejmują one „odróżnienie konfliktu od przemocy” – ten sam cel znalazł się potem w opisie ustawy w wykazie prac legislacyjnych rządu, jako podstawa wykreślenia słowa „jednorazowe”!
– maj 2017 – ministra Rafalska na Kongresie Rodzin – zlocie fanatyków z Ordo Iuris i im podobnych organizacji w Budapeszcie. Są tam m. in. osoby związane z z wprowadzeniem w Rosji przepisów pozwalających na jednokrotne pobicie.
– lipiec 2017 – projekt przechodzi przez kolegium resortu, któremu szefuje Rafalska, i trafia do wykazu prac legislacyjnych rządu, z dwoma celami wskazanymi jako kluczowe, opisanymi powyżej
– luty 2018 – ministra Rafalska pisze do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przedstawiając założenia ustawy
– grudzień 2018 – ministra Rafalska, podpisując odpowiednie pismo, kieruje projekt #PrzemocPlus do konsultacji publicznych i zarządza jego umieszczenie na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Tym samym projekt, zgodnie z regulaminem prac Rady Ministrów, znajduje się na etapie 3.2. rządowego procesu legislacyjnego.


Fot. Leszek Pielin

Styczeń 2018 – resort pracy kłamie, że projekt nie został skierowany do konsultacji, a na stronie RCL znalazł się „przypadkiem”, ministra Bojanowska kłamie, że ten projekt był jej samodzielnym pomysłem i działaniem, rząd kłamie, że projekt nie jest już w procesie legislacyjnym, ministra Rafalska kłamie, że nic o projekcie nie wiedziała i wnioskuje o odwołanie ministry Bojanowskiej.

Pytanie jest tylko jedno: do jakiej spółki Skarbu Państwa trafi teraz zdymisjonowana zamiast pani ministry Rafalskiej – wiceministra Bojanowska?

Opracowała M. Lempart

Grupa Obywatele GW 66-400 protestowała w poniedziałek w Gorzowie Wielkopolskim.

Fot. Leszek Pielin

Polub nas na Facebooku