Misja „Obywatel UE”, czyli powiew „wiosny Europy”

Silne związki gospodarcze państw Europy to silna i bezpieczna Europa – tak uważa Olgierd Łukaszewicz, który pojawił się na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wolne Miasto Giżycko.

Aktor, działacz społeczny i założyciel Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej” w Giżycku rozmawiał w sali Ekomariny z mieszkańcami Giżycka o nadchodzących wyborach. Wiele osób pojawiło się na spotkaniu, bo chciały poznać człowieka zasłużonego dla kultury polskiej, ale tylko nieliczni wiedzieli, że Łukaszewicz przyjechał z misją. Powiedział na wstępie, że to kolejne spotkanie z obywatelami, których chce namówić do otwartości na Europę i do poczucia dumy z tego, że nasz kraj należy do UE. Dyskusji o wartościach Unii Europejskiej i korzyściach dla Polaków z tego wynikających, przysłuchiwało się kilkadziesiąt osób.

Posted by Renia Ludwiszewska on Sunday, 17 February 2019

Odbiorcy byli zauroczeni gościem i jego misją. – Jest coś pięknego w panu Olgierdzie – mówi Renia Ludwiszewska, obecna na spotkaniu. – Czuć szacunek dla każdego człowieka! Jest bardzo autentyczny w tym co robi i mówi. Odbieramy na podobnych falach. My jesteśmy wspólnotą europejską, podobnie myślimy i czujemy, znamy swoje miejsce w Europie i z niego nie zrezygnujemy.

Pokój i wspólne bezpieczeństwo

Misja "Obywatel" czyli powiew „wiosny Europy”
Fot: Renia Ludwiszewska

– Spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem to przypomnienie idei, które przyświecały powstaniu wspólnot europejskich, a w rezultacie Unii Europejskiej – dodaje Mirosław Drzażdżewski. – Skupiając się często na bezpośrednich korzyściach materialnych, zapominamy o takich wartościach jak pokój i wspólne bezpieczeństwo, obrona podstawowych praw i wolności, swoboda przemieszczania się, a tym samym asumpt do lepszego poznawania się obywateli UE. Na co dzień nie uświadamiamy sobie konsekwencji naszej nieobecności w Unii, a wręcz jej braku. Pan Łukaszewicz wykorzystuje w obronie tych idei swój niekwestionowany dorobek artystyczny, ale jednocześnie daje przykład i przypomina  ludziom podobnie myślącym o działaniu na miarę swojego dorobku czy autorytetu.

Eliza Brzozowska-Płońska zauważa, że silne związki gospodarcze państw Europy, to silna Europa i bezpieczna wewnątrz. – Chcemy takiej Europy i 26 maja idziemy do wyborów – podsumowuje.

Misja „Obywatel”, czyli powiew „wiosny Europy”
Fot: Renia Ludwiszewska

– Musimy przekonać eurosceptyków lub ludzi, którzy w Unii widzą tylko pieniądze – apeluje Stanisław Puciłowski. – Szkoda, że tacy ludzie unikają dyskusji, nie przyjmują argumentów. Tak jak powiedział Olgierd często „nie ma się z kim pokłócić, pospierać”. Też chciałbym takiego spotkania z „ogniem”, bitwą na argumenty. Może się nam przydarzy?

I na zakończenie dodaje, że ta wiosna będzie bardzo ważna, bo jego zdaniem, to będzie „wiosna Europy”.

Przed wyjazdem z Giżycka Olgierd Łukaszewicz odwiedził jeszcze Skwer im. Tadeusza Mazowieckiego, którego rząd po raz pierwszy przedstawił ideę włączenia Polski w procesy integracyjne Europy Zachodniej.

AD

Olgierd Łukaszewicz odwiedza kolejne miasta. Sprzeciwia się prowadzonej od trzech lat przez PiS narracji antyunijnej. Zaprasza wszystkie ruchy i organizacje do współpracy! Kto zaprosi Obywatela UE? Kontakt – Fundacja

-

Najnowsze

Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu uznali, że nominacje nowej KRS powinny zostać poddane ocenie przez Sąd Najwyższy. W dniu ogłoszenia wyroku odbyły się w wielu miastach pikiety. Podczas manifestacji w Krakowie „Czekamy na KReS neoKRS” głos zabrał prof. dr hab. Fryderyk Zoll.
O zapaści w szpitalnictwie rozmawiamy z dyrektorem jednego z powiatowych szpitali na południu Polski.
Jak zapobiegać zdarzeniom bezczeszczącym ofiary hitleryzmu? Wiele osób oburzyło się aktem wandalizmu, ale kto realnie przeciwstawi się kolejnym? Chcą to zrobić członkowie jednego ze stowarzyszeń łódzkich.
Przebywający w Polsce słynny amerykański aktor 18 listopada spotkał się w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami polskich organizacji broniących praw człowieka.
Bożena Aksamit, Małgorzata Bujara oraz Tomasz i Marek Sekielscy zostali laureatami przyznawanej przez Towarzystwo Dziennikarskie nagrody Obywatel Dziennikarz. Uroczystość, która odbyła się 5 listopada w Warszawie, poprzedziła prezentacja raportu z przedwyborczego monitoringu głównych programów informacyjnych w telewizji i radiu oraz debata o perspektywach dziennikarstwa politycznego.

Artykuły o zbliżonej tematyce