23 listopada 2017
o reformie edukacji obywatelski głos

Obywatelski głos o reformie edukacji – wnioski z cyklu debat

Obywatelski głos o reformie edukacji. Relacja i wnioski z cyklu debat - wrzesień 2016 r. – marzec 2017 r. Sekcja Edukacja KOD Mazowsze i Fundacja Centrum Prasowe dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej od września 2016 do marca...
Ja, zwykły, szary człowiek ...

Ja, zwykły, szary człowiek …

Udostępniamy zestaw grafik z hasłami protestu człowieka, który gotów był poświęcić życie dla uświadomienia wszystkim powagi sytuacji Polski i obywateli. Swoim protestem chciał obudzić ludzi żyjących bezrefleksyjnie, biernie lub z wiarą w obecną władzę, akceptujących stopniowe ograniczanie wolności...
Plakaty, transparenty, memy, ulotki do pobrania

Plakaty, transparenty, memy, ulotki – do pobrania

Sławni Polacy, autorytety, oczywiste prawdy, które warto pamiętać. Czasem żarty. Plakaty, transparenty, memy, ulotki. Próba zachowania równowagi w publicznej przestrzeni. Tak już kiedyś było, że propaganda władzy wywoływała w obywatelach potrzebę przeciwstawienia się napisami na...
Poradnik prawny dla manifestanta

Poradnik prawny dla manifestanta

W Polsce cały czas nie ustają protesty. Rośnie zainteresowanie poradnikami prawnymi dla manifestantów. Komitet Obrony Demokracji przygotował krótki kurs prawny, zestawienie przepisów, których warto być świadomym, opatrzonych komentarzem – ważnych szczególnie, gdy sytuacja robi się...
Demokracja broszura

O demokracji dla młodzieży – podręcznik

Niedługo zaczyna się rok szkolny, lada moment zacznie się też nowa epoka. Deforma edukacji zbliża się wielkimi krokami, ale nie wolno poddawać się. „Zakładajmy własne komitety …” Każde z moich trojga dzieci z sukcesem zakończyło naukę...
Obywatel 09 -czasopismo KOD Mazowsze

Obywatel – czasopismo KOD Mazowsze numery od 1 do 9

„Obywatel” to czasopismo KOD Mazowsze, założone przez grupę aktywistów KOD na Ursynowie. W lutym 2016 r. wydali jednodniówkę „Obywatel”, potem czasopismo zostało zarejestrowane i w marcu ukazał się pierwszy numer w nakładzie 8 tys. Nakład...
koniec PiS

Przewodnik kodera demonstranta

Postał we współpracy z KOD Małopolska, który przygotował tekst broszury, a redakcja nadała mu szatę graficzną. Czytelników prosimy o uwagi. Podstawowym aktem prawnym stającym na straży praw i wolności obywatelskich jest nasza Konstytucja. Odpowiedzi na...