18 czerwca 2018

Czarny Protest

czarny protest logoOd października 2016 zajmujemy się śledzeniem i analizowaniem projektów aktów prawnych, które mają na celu ograniczyć i tak już mocno konserwatywne prawa kobiet w Polsce.

Aktywnie reagujemy na nie, biorąc czynny udział w procesie ich uchwalania: od komisji sejmowych, głosowania, poprzez listy do Pary Prezydenckiej, czy Rzecznika Praw Obywatelskich, skończywszy na doniesieniach do Prokuratury.

Jesteśmy grupą kobiet, które pierwszy raz spotkały się w biurze przepustek Sejmu RP w październiku 2016 roku. Wszystkie uczestniczyłyśmy wcześniej w #czarnymproteście, ale to decyzja Marka Kuchcińskiego o niewpuszczeniu nas na galerię sejmową pokazała nam dobitnie, że powinnyśmy zacząć współpracować. Skupiamy się na działaniach prawnych, zadajemy pytania, argumentujemy, szukamy rozwiązań zgodnych z literą prawa. Traktując dosłownie hasło „nic o nas bez nas” pokazujemy wyraźny sprzeciw wobec projektów rządzących wszędzie tam, gdzie są publicznie omawiane.

Działając na różnych płaszczyznach świetnie się uzupełniamy. Jesteśmy grupą specjalistek w swoich dziedzinach, mamy wśród nas także przedstawicielki kilku partii i organizacji. Jesteśmy przekonane, że nic tak nie łączy jak wspólny cel.

E-mail: [email protected]