14 października 2019

Inicjatywa Polska

inicjatywa polska logoStowarzyszenie Inicjatywa Polska tworzą ludzie z rozmaitych grup społecznych i zawodowych. Łączy nas wspólna wizja państwa, w którym obywatelki i obywatele czują się wolni, równi wobec prawa i bezpieczni. Jesteśmy tam, gdzie godzi się w prawa człowieka.

inicjatywa polska konstytucjaDziś realną zmianę może przynieść jedynie współpraca z obywatelami, dlatego dbamy o dobro Polski poprzez działania o charakterze zarówno krajowym, jak i lokalnym. Wszystkie nasze działania opieramy na odpowiedzialności.

W Inicjatywie Polska przyświecają nam wspólne cele. Są to:

  • propagowanie idei praw i swobód obywatelskich, sprawiedliwości społecznej, silnego i niezależnego samorządu w Polsce,
  • działanie na rzecz stanowienia prawa przyjaznego obywatelkom i obywatelom, przestrzegania fundamentalnych zasad konstytucyjnych,
  • wszechstronny rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza działalności społecznej na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i demokracji w Polsce,
  • upowszechnienie zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego,
  • propagowanie idei równouprawnienia, w szczególności równych praw kobiet i mężczyzn, oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczeń,
  • działanie na rzecz propagowania idei przyjaznego, sprawiedliwego i świeckiego państwa oraz sprawnej i innowacyjnej gospodarki,
    dostęp obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości,
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Profil IPL na Facebooku: www.facebook.com/inicjatywapolska2016
Profil IPL na Twitterze: twitter.com/inicjatywaPL

Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznychvideo

II Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych obraduje w Warszawie

Sala główna Relacje mają wyciszony dźwięk. Żeby go włączyć kliknij na głośnik w ramce relacji po uruchomieniu odtwarzania.
Spacerowicze - Kongres Opozycji Ulicznej

Spacerowicze, przygotowujemy kongres!

Zobacz zaproszenie na Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych Zamieszczamy dwie relacje ze spotkania technicznego Kongresu Opozycji Ulicznej, który odbył się w jak zwykle gościnnej Łodzi w sobotę 14.07.2018....
Dyktatorzy wszystkich krajów, łączcie się!

Dyktatorzy wszystkich krajów, łączcie się!

Wczoraj na ulicach Warszawy turecka bezpieka uczyła polską, jak postępować z protestującymi, Tajniacy zaatakowali dwie Polki, które potem polska policja… spisała. Akcję "Korepetycje z dyktatury"...

Polecane artykuły