20 kwietnia 2018

Łódzka Arka Demokracji

Łódzka Arka DemokracjiSpotkaliśmy się w 2015 roku i od tej pory wspólnie działamy na rzecz demokracji w Polsce.

Łączy nas sprzeciw wobec łamania postanowień Konstytucji, która jest gwarantem swobód obywatelskich i praworządności. Zależy nam na propagowaniu aktywnych postaw obywatelskich, edukacji młodzieży oraz kontroli prawidłowego przebiegu wyborów. W fundacji podzieliliśmy nasze funkcje według kompetencji. W ten sposób chcemy do minimum ograniczyć koszty prowadzenia fundacji.
Wszystkie zdobyte fundusze przeznaczamy na cele statutowe.

http://arkademokracji.pl/
E-mail: [email protected]

Brak artykułów do wyświetlenia