15 listopada 2019

Nowa Nadzieja

Nowa NadziejaNOWA NADZIEJA – bezpartyjna inicjatywa społeczna, której misją jest doprowadzić do porozumienia jak największej liczby demokratycznych partii opozycyjnych w celu utworzenia jak najszerszej wspólnej Koalicji Wyborczej w wyborach europejskich, parlamentarnych i prezydenckich.

 

Cele:

  1. Zwiększyć udział społeczeństwa w życiu politycznym kraju poprzez rozbudowę kapitału społecznego zaangażowanego w budowę politycznego społeczeństwa obywatelskiego. Zwiększać zaangażowanie społeczne wyrażające się udziałem i znacznym zwiększeniem frekwencji w wyborach europejskich, parlamentarnych i prezydenckich,
  2. Zbierać i ogniskować oczekiwania obywateli kierowane do porozumienia partii opozycyjnych w celu wypracowania wspólnego programu wyborczego Koalicji, zgodnego z oczekiwaniami społecznymi,
  3. Działając w ramach Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych KORD dążyć do wypracowania przez porozumienie partii opozycyjnych wspólnego programu rządzenia po wygranych wyborach europejskich i parlamentarnych. Programu, który da NOWĄ NADZIEJE dla Polski i jej obywateli,
  4. Zachęcać i mobilizować wszystkie ruchy społeczne, fundacje, organizacje lokalne, stowarzyszenia gospodarcze oraz środowiskowe kontestujące obecną sytuację do poparcia KORD oraz jak najszerszego porozumienia partii opozycyjnych.

Sposoby realizacji celów:

  1. Zebrać minimum milion podpisów pod MANIFESTEM NOWEJ NADZIEI, jakim jest porozumienia partii opozycyjnych oraz wspólne działanie jak największe liczby obywatelskich ruchów demokratycznych w ramach KORD,
  2. Prowadzenie Kampanii celowych i wizerunkowych na rzecz zwiększenia frekwencji w wyborach europejskich, parlamentarnych oraz prezydenckich,
  3. Budowa terenowych (gminnych, powiatowych, dzielnicowych, wojewódzkich) struktur inicjatywy społecznej Nowa Nadzieja z wykorzystaniem cyfrowych kanałów komunikacji,
  4. Organizacja legalnych wieców i demonstracji poparcia dla programu wyborczego Porozumienia Partii Pozycyjnych i działania KORD.

Zgłoś akces do naszej Inicjatywy (przez zakładkę na nnadzieja.pl ) i zaangażuj się lokalnie w kampanie na rzecz zwycięstwa w wyborach europejskich, parlamentarnych i prezydenckich sił demokratycznych

Zapraszamy
nnadzieja.pl
www.facebook.com/nowannadzieja
pawel@nnadzieja.pl

Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznychvideo

II Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych obraduje w Warszawie

Sala główna Relacje mają wyciszony dźwięk. Żeby go włączyć kliknij na głośnik w ramce relacji po uruchomieniu odtwarzania.

Polecane artykuły