19 czerwca 2019

Obywatele GW 66-400

Stowarzyszenie Obywatele GW 66-400Stowarzyszenie Obywatele GW 66-400 skupia osoby z Gorzowa i okolicznych miejscowości zainteresowane działalnością na rzecz upowszechniania praw człowieka i obywatela oraz ochroną wolności i swobód obywatelskich.

Działamy w poczuciu konieczności aktywnego przeciwdziałania łamaniu zasad demokracji i praworządności przez władze państwowe i samorządowe.
Swoją działalność opieramy na upowszechnianie wiedzy o demokratycznym ustroju państwa prawa, określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w duchu, w jakim powstała, i zasadach, na jakich się opiera. Współpracujemy z organizacjami społecznymi i politycznymi, które deklarują podobne cele.

Obywatele GW 66-400 uczestniczą w różnego rodzaju ogólnopolskich inicjatywach organizowanych w ramach sprzeciwu wobec łamania konstytucji i likwidacji trójpodziału władzy – zarówno w akcjach ogólnopolskich – „Wolne sądy”, „Europo nie odpuszczaj” czy „LITERIADA”, a także – w marszach w Warszawie np. za pozostaniem w Unii Europejskiej, jak i w akcjach związanych z wydarzeniami lokalnymi np. podpisanie kontraktu z NFZ w szpitalu Wojewódzkim dotyczącym uruchomienia badań przez PET (urządzenie do wczesnego wykrywania raka).

Zapraszamy do naszego miasta ważnych dla demokracji gości np. działaczy opozycji solidarnościowej jak Prezydent Lech Wałęsa, Adam Michnik, Andrzej Celiński, Waldemar Kulczycki, Zbigniew Bujak czy ludzi zajmujący się etyką społeczną – ksiądz Lemański, prof. Magdalena Środa. Naszymi gośćmi byli także sędziowie – Jerzy Stępień, Adam Strzębosz, Andrzej Rzepliński, Ewa Łętowska czy Igor Tuleja.

https://www.facebook.com/ObywateleGW66.400/