18 czerwca 2018

Rodzice przeciwko reformie edukacji

rodzice przeciwko reformie edukacji logo-150

Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji to ogólnopolski ruch społeczny, który powstał na fali sprzeciwu wobec zmian wprowadzanych przez Annę Zalewską w polskiej szkole.

Organizujemy manifestacje i strajki rodziców, uczestniczymy w debatach i posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji. Byliśmy jednym z inicjatorów zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Wraz z różnymi środowiskami oświatowymi opracowujemy plan dla edukacji, który będzie mógł zostać wdrożony po zmianie władzy.

Facebook https://www.facebook.com/Rodzice-przeciwko-reformie-edukacji-883885225080636/