19 czerwca 2018

SEDNO

sedno logoStowarzyszenie Europejska Demokracja – Nowoczesność i Otwartość (SEDNO) powstało 17 października 2017 r. Nie godzimy się na działania obecnych władz, które prowadzą do destrukcji podstaw naszej demokracji i ograniczają naszą rolę w NATO i UE. Idee Stowarzyszenia SEDNO oddaje w pełni nasza Deklaracja, której fragment przytaczamy tutaj.

„Mamy różne światopoglądy, zróżnicowany bagaż doświadczeń, wywodzimy się z różnych środowisk. Są wśród nas byli politycy i członkowie partii politycznych, byli parlamentarzyści, działacze opozycji demokratycznej z okresu PRL, byli dyplomaci, ludzie nauki, samorządowcy, przedsiębiorcy i studenci. To, co nas łączy – to troska o losy Polski i przyszłych pokoleń naszych współobywateli. Dlatego powstało Stowarzyszanie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość (SEDNO), którego statutowe cele określają naszą obywatelską niezgodę i konstruktywne kierunki działań na rzecz budowy Polski naszych marzeń. W obecnej sytuacji społeczno–politycznej podkreślamy otwartość naszego Stowarzyszenia na współpracę ze wszystkimi prodemokratycznymi stowarzyszeniami, ruchami i inicjatywami społecznymi o zbliżonych celach, wizjach i wyznawanych wartościach, a także na współpracę z partiami politycznymi stojącymi w rzeczywistej opozycji do destrukcji demokratycznego państwa prawa.

My członkowie Stowarzyszenia SEDNO, opowiadamy się za pełną i aktywną przynależnością Polski do obszaru euroatlantyckiego i do integrującej się Europy, co służyć będzie naszemu bezpieczeństwu oraz utrwalaniu pokoju i stabilizacji całego obszaru euroatlantyckiego. Deklarujemy, że Stowarzyszeniu Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość nie zabraknie uporu i konsekwencji w realizacji jego statutowych celów.”

Jeśli chcesz z nami współdziałać skontaktuj się z nami [email protected]