18 czerwca 2018

Śląskie Perły

Śląskie Perły logoMy Śląskie Perły jesteśmy grupą zaangażowaną na różnych płaszczyznach społecznych. Przestrzeganie praw kobiet, dzieci i osób niepełnosprawnych jest dla nas szczególnie ważne.

Naszymi działaniami chcemy uwrażliwić wszystkich na wykluczenie, dyskryminację, sytuacje i przepisy, działania rządu, które ograniczają prawa i wolności. Dążymy do pełnej i prawdziwej integracji, przestrzegania praw człowieka. Nie zgadzamy się ze wszelkimi formami rasizmu, nacjonalizmu i nietolerancji. Uważamy, że każdy ma prawo do godnego życia, wolności i bezpieczeństwa. Śląsk nie tylko węglem stoi, ale i wartościami, które chcemy pielęgnować. Zawsze różnorodny, otwarty na Europę i świat. Piękny swoim językiem, tradycją i rodziną.

Wszystkie informacje o nas naszych działaniach www.slaskieperly.pl