25 lutego 2018

Tarcza

stowarzyszenie tarcza logo„Tarcza” powstała 11.01.2017 r. na bazie istniejącego od 2002 roku stowarzyszenia o tej samej nazwie.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną; działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ale może też prowadzić działalność poza granicami kraju. Pracujemy wyłącznie społecznie, korzystając z aktywności naszych członków. Cele „Tarczy”
  1. Prowadzenie wszechstronnych działań edukacyjnych, informacyjnych i organizacyjnych na rzecz bezpieczeństwa obywateli oraz poszanowania ich honoru i godności.
  2. Działanie na rzecz propagowania zachowań mających na celu rozwój demokratycznego państwa prawa, opartego na zasadach określonych w Konstytucji RP.
  3. Podejmowanie wysiłków na rzecz wszechstronnego wychowania dzieci i młodzieży w duchu narodowych tradycji i na europejskich wartościach szacunku dla każdego człowieka.
  4. Dążenie do zachowania świeckości wszystkich instytucji państwa.
  5. Podejmowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz ochrony kobiet przed agresją światopoglądową.
  6. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Zależy nam na przywróceniu demokracji w naszym kraju, domagamy się zachowania trójpodziału władzy, sprzeciwiamy się łamaniu praw kobiet, neofaszyzmowi oraz wszelkim innym działaniom, które ograniczają naszą, z takim trudem zdobytą, wolność. Wspieramy działania innych organizacji, biorąc udział we wszystkich debatach czy spotkaniach, które dotyczą naszej teraźniejszości i przyszłości, jak również w manifestacjach i protestach, jakie odbywają się nie tylko w Warszawie, ale i w innych miastach naszego kraju. Byliśmy pod Sejmem RP, Pałacem Prezydenckim, pod sądami, uczestniczymy w kontrmiesięcznicach smoleńskich. Będziemy wszędzie tam, gdzie wzywa nas nasza Ojczyzna.

Brak artykułów do wyświetlenia