15 października 2019

Tarcza

stowarzyszenie tarcza logo„Tarcza” powstała 11.01.2017 r. na bazie istniejącego od 2002 roku stowarzyszenia o tej samej nazwie.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną; działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ale może też prowadzić działalność poza granicami kraju. Pracujemy wyłącznie społecznie, korzystając z aktywności naszych członków.

Cele „Tarczy”

  1. Prowadzenie wszechstronnych działań edukacyjnych, informacyjnych i organizacyjnych na rzecz bezpieczeństwa obywateli oraz poszanowania ich honoru i godności.
  2. Działanie na rzecz propagowania
    zachowań mających na celu rozwój demokratycznego państwa prawa, opartego na zasadach określonych w Konstytucji RP.
  3. Podejmowanie wysiłków na rzecz wszechstronnego wychowania dzieci i młodzieży w duchu narodowych tradycji i na europejskich wartościach szacunku dla każdego człowieka.
  4. Dążenie do zachowania świeckości wszystkich instytucji państwa.
  5. Podejmowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz ochrony kobiet przed agresją światopoglądową.
  6. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zależy nam na przywróceniu demokracji w naszym kraju, domagamy się zachowania trójpodziału władzy, sprzeciwiamy się łamaniu praw kobiet, neofaszyzmowi oraz wszelkim innym działaniom, które ograniczają naszą, z takim trudem zdobytą, wolność. Wspieramy działania innych organizacji, biorąc udział we wszystkich debatach czy spotkaniach, które dotyczą naszej teraźniejszości i przyszłości, jak również w manifestacjach i protestach, jakie odbywają się nie tylko w Warszawie, ale i w innych miastach naszego kraju. Byliśmy pod Sejmem RP, Pałacem Prezydenckim, pod sądami, uczestniczymy w kontrmiesięcznicach smoleńskich. Będziemy wszędzie tam, gdzie wzywa nas nasza Ojczyzna.

Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznychvideo

II Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych obraduje w Warszawie

Sala główna Relacje mają wyciszony dźwięk. Żeby go włączyć kliknij na głośnik w ramce relacji po uruchomieniu odtwarzania.
Spacerowicze - Kongres Opozycji Ulicznej

Spacerowicze, przygotowujemy kongres!

Zobacz zaproszenie na Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych Zamieszczamy dwie relacje ze spotkania technicznego Kongresu Opozycji Ulicznej, który odbył się w jak zwykle gościnnej Łodzi w sobotę 14.07.2018....

Polecane artykuły