19 czerwca 2019

Wolność Równość Demokracja

wolność równość demokracjaWolność Równość Demokracja

Celem stowarzyszenia Wolność Równość Demokracja jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie wspierania, promocji i propagowania postaw obywatelskich, jako podstaw nowoczesnego państwa demokratycznego oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa. Ideą, która przyświeca założycielom stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju samoorganizującego się społeczeństwa obywatelskiego bazującego na społecznym zaangażowaniu i afirmacji różnorodności.

www.facebook.com/WolnoscRownoscDemokracja/