15 października 2019

Strona główna Archiwum wydarzeń 1 lipca Gorzów Wielkopolski – 11. Sądownica Gorzowska

1 lipca Gorzów Wielkopolski – 11. Sądownica Gorzowska

0
 1 lipca Gorzów Wielkopolski – 11. Sądownica Gorzowska
Województwolubuskie
1 lipca Gorzów Wielkopolski - 11. Sądownica Gorzowska
Gdzie?
Sąd Okręgowy, Gorzów Wielkopolski
Mieszka I 33
Gorzów Wielkopolski
Kiedy? 1 lipca 2019 19:00 -20:00

Zapamiętaj w moim kalendarzu

Wyślij do kalendarza Google

11. Sądownica Gorzowska

Walka o niezależność sądownictwa się nie skończyła.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda ostateczny, wiążący wyrok w sprawie ustawy o sądach powszechnych za kilka tygodni. Tymczasem, 20 czerwca 2019 roku rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Jewgienij Tanczew ocenił, że zaskarżone przepisy (ustawa o sądach powszechnych z lipca 2017 roku) naruszają zakaz dyskryminacji ze względu na płeć oraz zasadę nieusuwalności sędziów, która jest jedną z podstawowych gwarancji niezawisłości sędziowskiej w rozumieniu prawa UE.

Tanczew zaleca TSUE, żeby w wyroku w sprawie dotyczącej przepisów ustawy sądach powszechnych stwierdził naruszenie przez Polskę przepisów prawa UE zakazujących dyskryminacji (art. 157 Traktatu o Funkcjonowaniu UE i Dyrektywy 2006/54/WE), a także – co kluczowe z punktu widzenia walki o niezawisłości sędziów w Polsce – przepisu gwarantującego obywatelom UE skuteczną ochronę sądową (art. 19.1 Traktatu o Unii Europejskiej).

Dlatego 1 lipca 2019 r. jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, znów stańmy pod Sądem Okręgowym w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka 1 by zamanifestować nasz sprzeciw wobec zawłaszczaniu sądów przez polityków.
#WolneSady
#Konstytucja

Wydarzenie na Facebooku