13 stycznia Puszczykowo – Protest przeciw odstrzeliwaniu dzików w WPN!

Województwomazowieckie
9 grudnia Warszawa - Obywatelskie wysłuchanie publiczne
Gdzie?
Budynek dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
Polska
Kiedy? 9 grudnia 2017 10:30 -16:00

Zapamiętaj w moim kalendarzu

Wyślij do kalendarza Google

{event_open}

Obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Uwaga: Aby uczestniczyć w wysłuchaniu, konieczne jest zgłoszenie się przez stronę: www.wysluchanieobywatelskie.pl!

Celem wysłuchania jest przedstawienie opinii na temat projektu ustawy o fundamentalnym znaczeniu - zmieniającej m.in. sposób organizacji wyborów na szczeblu samorządowym, określania granic okręgów wyborczych oraz warunki związane z biernym prawem wyborczym, a także regulującej zasady funkcjonowania organów samorządowych na różnych szczeblach i sposoby udziału mieszkańców w samorządzie.

Polub nas na Facebooku

Merytoryczne i organizacyjne konsekwencje tych zmian nie były, jak dotąd, przedmiotem szerokiej debaty publicznej z udziałem zainteresowanych i zróżnicowanych w swoich opiniach stron. Nie umożliwiono zaprezentowania stanowisk i opinii na temat projektowanych zmian przedstawicielom samorządów lokalnych (reprezentantom organów wykonawczych i radnym), ruchów miejskich, organizacji pozarządowych zajmujących się tematem partycypacji obywatelskiej oraz środowisk akademickiego,
a także po prostu - obywatelom i obywatelkom. Także tym, którzy mają doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu wyborów na szczeblu samorządowym.
Wnioski o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w Sejmie zostały odrzucone przez większość członków Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Dlatego, jako przedstawiciele i przedstawicielki strony społecznej i samorządowej wychodzimy z inicjatywą organizacji Obywatelskiego publicznego wysłuchania.

Wśród nas - organizatorów tego wysłuchania - istnieją różnice w ocenie poszczególnych proponowanych rozwiązań, ale to co nas łączy, to troska o jakość polskiej debaty publicznej: o rzetelność argumentacji i otwarty, partycypacyjny charakter dyskusji.

Zachęcamy więc Państwa - jako obywateli i obywatelki zainteresowanych tym, jak działa polski samorząd – do czynnego udziału w wysłuchaniu i przedstawienia swojej opinii. W wysłuchaniu można brać także udział jako obserwator/ka – bez zabierania głosu. Będzie ono także transmitowane on-line.

link do wydarzenia