14 lutego Toruń – Nazywam się miliard. One Billion Rising Toruń

Województwokujawsko-pomorskie
14 lutego Toruń - Nazywam się miliard. One Billion Rising Toruń
Gdzie?
Pomnik Mikołaja Kopernika
Rynek Staromiejski
Toruń
Polska
Kiedy? 14 lutego 2018 17:00 -17:30

Zapamiętaj w moim kalendarzu

Wyślij do kalendarza Google

One Billion Rising (po polsku Nazywam się Miliard) to ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet, przede wszystkim na najbardziej drastyczny, wciąż lekceważony jej przejaw – przemoc seksualną.

W tym roku wspólną akcją organizatorzy chcą poruszyć temat przeciwdziałania przemocy na poziomie lokalnym.

Dlaczego?

Polub nas na Facebooku

Ponieważ analiza* ponad 300 lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie pokazała, że:
•50% programów nie podało informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety i dziewczęta,
•90% programów nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii płci,
•tylko jeden program zawierał zapis wprost odwołujący się do faktu, że stereotypy płciowe mają wpływ na przemoc wobec kobiet,
•tylko w jednym programie można było znaleźć szczegółową analizę problemu przemocy ze względu na płeć.

Samorządy mają niezwykle istotną rolę do odegrania w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet – nikt lepiej nie zna potrzeb i problemów swojej społeczności i to one mogą najskuteczniej zadziałać.

Jednak bez podkreślania, że to kobiety i dziewczęta najczęściej stają się ofiarami każdego rodzaju przemocy, trudno przygotować skuteczne programy i trudno temu zjawisku przeciwdziałać.

To okazja do zaapelowania do lokalnych decydentek i decydentów, by temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt stał się dla nich jednym z priorytetowych działań. To także apel do kandydatek i kandydatów w wyborach samorządowych, by kwestie przemocy wobec kobiet włączyli do swoich wyborczych programów.

Akcja ma pokazać, że przemoc wobec kobiet dzieje się tu i teraz, obok nas – u naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych, na naszej ulicy, podwórku, domu. Że problem przemocy wobec kobiet jest naszym lokalnym problemem.

*Badanie przeprowadzone przez Antyprzemocową Sieć Kobiet (ASK) koordynowaną przez fundację Feminoteka w 2015/2016r. Raport dostępny na stronie feminoteka.pl

link do wydarzenia