16 stycznia Poznań – Turniej Konstytucyjny | Wielka Bitwa Młodych Konstytucjonalistów

Województwomazowieckie
30 listopada Warszawa - Jerzy Giedroyc i Ukraina
Gdzie?
Dom Ukraiński
Zamenhofa 1
Warszawa
Polska
Kiedy? 30 listopada 2017 18:00 -21:00

Zapamiętaj w moim kalendarzu

Wyślij do kalendarza Google

{event_open}

Jerzy Giedroyc i Ukraina – dyskusja z udziałem Bogumiły Berdychowskiej, Halyny Dubyk i Evgena Sobola.

Ukazująca się w latach 1947-2000 paryska „Kultura”, jej redaktorem był Jerzy Giedroyc, to było nie tylko najważniejsze czasopismo polskiej emigracji, a zarazem jedno z najciekawszych zjawisk kultury polskiej XX wieku. Główne zręby strategii ukraińskiej Giedroyc wypracował jeszcze przed wojną, po wojnie jedynie ją rozbudowywał. Na strategię tę składało się przekonanie o wyjątkowym znaczeniu Ukrainy dla naszego regionu Europy. Giedroyc doceniał polityczne znaczenie i darzył niekłamanym sentymentemukraiński ruch niepodległościowy. Za jeden z głównych obowiązków polskiej emigracji uważał przełamanie historycznych polsko-ukraińskich resentymentów, doprowadzenie do normalizacji stosunków polsko-ukraińskich oraz wspieranie niepodległościowych dążeń samych Ukraińców.

Punktem wyjścia dla dyskusji na temat „Jerzy Giedroyc i Ukraina” będą dwie książki. Pierwsza „Kultura - Ukraina. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych - Ukraina w „Kulturze” 1947-2000”, opublikowana w 2016 roku pod redakcją Bogumiły Berdychowskiej, to antologia tekstów na tematy ukraińskie, ukazujących się na łamach czasopisma redagowanego przez Giedroycia – omówień wydarzeń i publikacji bieżących oraz analiz politycznych, materiałów na temat dziejów Ukrainy i relacji polsko-ukraińskich, eseistyki i tekstów literackich.
Z kolei publikacja „Jerzy Giedroyc – Jewhen Małaniuk. Listy 1948-1963” stanowi świadectwo zainteresowania Giedroycia sprawą ukraińską oraz roli polskiego czasopisma emigracyjnego w życiu wychodźców z innych krajów zza żelaznej kurtyny. W książce znajdziemy obszerny wstęp autorstwa Dubyk przedstawiający biografię Małaniuka, jednego z najwybitniejszych ukraińskich poetów XX wieku, którego twórczość wymaga dziś ponownego odkrycia, oraz jego związek z Polską.

Polub nas na Facebooku

link do wydarzenia