Strona główna Archiwum wydarzeń 19 października Łódź – Światełko dla Szarego Człowieka

19 października Łódź – Światełko dla Szarego Człowieka

0
 19 października Łódź – Światełko dla Szarego Człowieka
Województwołódzkie
19 października Łódź - Światełko dla Szarego Człowieka
Gdzie?
Łódź
Łódź
Kiedy? 19 października 2019 20:00 -21:00

Zapamiętaj w moim kalendarzu

Wyślij do kalendarza Google

Światełko dla Szarego Człowieka.

Zapalmy światełko dla Piotra w 2. rocznicę Jego samospalenia się - w każdym oknie o 20:00.
Pamiętamy.

Manifest Piotra:
1. Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich;

2. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji, w szczególności przeciwko zniszczeniu (w praktyce) Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów;

3. Protestuję przeciwko łamaniu przez władze prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni (m.in. Prezydent) podejmowali jakiekolwiek działania w kierunku zmian w obecnej Konstytucji - najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje.

4. Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z prezesem PiS, nieponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności. Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i odpowiednich konsultacji, często po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane;

5. Protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju;

6. Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody, szczególnie przez tych, którzy mają ją chronić (wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo, forowaniu lobby łowieckiego, promowaniu energetyki opartej na węglu);

7. Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu "religii smoleńskiej" i na tym tle dzieleniu ludzi. Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się "miesięcznice smoleńskie" i przeciwko językowi nienawiści i ksenofobii wprowadzanemu przez władze do debaty publicznej;

8. Protestuję przeciwko obsadzaniu wszystkich możliwych staowisk swoimi ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji;

9. Protestuję przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu błotem i niszczeniu autorytetów takich jak Lech Wałęsa, czy byli prezesi Trynunału Konstytucyjnego;

10. Protestuję przeciwko nadmiernej centralizacji państwa i zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącej partii;

11. Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych kobiet, osób homoseksualnych (i innych z LGBT), muzułmanów i innych;

12. Protestuję przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i zrobieniu z nich tub propagandowych władzy. Szczególnie boli mnie niszczenie (na szczęscie nie całkowite) Trójki - radia, którego słucham od czasów młodości;

13. Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich (partyjnych bądź prywatnych) celów;

14. Protestuję przeciwko nieprzemyślanej, nieskonsultownej i nieprzygotowanej reformie oświaty;

15. Protestuję przeciwko ignorowaniu

Wydarzenie na Facebooku