Strona główna Archiwum wydarzeń 2 października Łódź – STOP mowie nienawiści!

2 października Łódź – STOP mowie nienawiści!

0
 2 października Łódź – STOP mowie nienawiści!
Województwołódzkie
2 października Łódź - STOP mowie nienawiści!
Gdzie?
Piotrkowska 143, Łódź
Piotrkowska 143
Łódź
Kiedy? 2 października 2019 20:00 -21:00

Zapamiętaj w moim kalendarzu

Wyślij do kalendarza Google

STOP mowie nienawiści!

Żyjemy w świecie pełnym nienawiści, a każdy i każda z nas doświadcza codziennego „hejtu”. Ostatnio ogromna kumulacja agresji skupia się na osobach LGBT+. Wypowiedzi małopolskiej kuratorki oświaty Barbary Nowak, materiały wyborcze Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Raua, czy chociażby ataki na osoby biorące udział w Marszu Równości w Lublinie to przykłady fali nienawiści z kilku ostatnich dni. Nie mogę na to spokojnie patrzeć! Nie ma mojej zgody na agresję i przemoc! Osoby pełniące funkcje publiczne, a także instytucje zajmujące się działalnością edukacyjną i wychowawczą mają obowiązek przeciwdziałać wykluczeniom społecznym i dyskryminacji, a nie podjudzać ludzi do ataków na jakąkolwiek grupę społeczną. Wynika to bezpośrednio z przepisów prawa!

Przypominam, że art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi, że: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483. Z kolei na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich czytamy: dyskryminacja to: „(…) sytuacja, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, jest traktowany mniej korzystnie niż byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji.”: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja.

2 października 2019r., w środę, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy! Dlatego zapraszam do wzięcia udziału w pikiecie STOP mowie nienawiści. Widzimy się o 20.00 pod „PISem”!

Stańmy razem PRZECIWKO NIENAWIŚCI!

To nasz obywatelski obowiązek!

Wydarzenia na Facebooku