13 listopada 2019

Strona główna Archiwum wydarzeń 20 września Radom – Protest Tysięcy Miast – Radom. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

20 września Radom – Protest Tysięcy Miast – Radom. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

0
 20 września Radom – Protest Tysięcy Miast – Radom. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
Województwomazowieckie
20 września Radom - Protest Tysięcy Miast - Radom. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
Gdzie?
Radom
Radom
Kiedy? 20 września 2019 10:00 -11:00

Zapamiętaj w moim kalendarzu

Wyślij do kalendarza Google

Protest Tysięcy Miast - Radom. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

20 września bądź częścią NAJWIĘKSZEJ mobilizacji w historii i wyjdź z nami na ulice Radomia, by pokazać, że TY też się nie zgadzasz!

Miliony uczniów i studentów, rodziców i dziadków, będą protestować w tysiącach miast na całym świecie by pokazać, że nie zgadzają się na bierność rządzących wobec pogłębiającego się kryzysu klimatycznego - NAJWIĘKSZEGO wyzwania, z jakim do tej pory musieliśmy się zmierzyć.

20 WRZEŚNIA CAŁY ŚWIAT USŁYSZY GŁOS NASZEGO POKOLENIA I RZĄDZĄCY NIE BĘDĄ MOGLI PRZEJŚĆ OBOJĘTNIE - TY TEŻ NIE PRZECHÓDŹ.

NASZE POSTULATY:

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ.
Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.
Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.
Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii.
Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

Więcej szczegółów już niedługo!

Wydarzenie na Facebooku