Strona główna Archiwum wydarzeń 25 marca – Cała Polska śpiewa Odę do Radości

25 marca – Cała Polska śpiewa Odę do Radości

0
 25 marca – Cała Polska śpiewa Odę do Radości
Województwo> wydarzenie ogólnopolskie
25 marca - Cała Polska śpiewa Odę do Radości
Gdzie?
Kiedy? 25 marca 2018 12:00 -13:00

Zapamiętaj w moim kalendarzu

Wyślij do kalendarza Google

25 marca 2018 – w rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich – przez cały kontynent przejdą marsze poparcia dla idei zjednoczonej Europy. My na placach naszych miast zaśpiewamy Odę do Radości – Hymn Unii Europejskiej. W ten sposób pragniemy połączyć się ze wszystkimi miastami Polski i Europy. 25 marca w niedzielę spotykamy się pod hasłem: Budujmy mosty, nie mury!

Niech „Oda do Radości” opanuje w tym dniu cały Internet. DLACZEGO?! 25 marca 1957 roku podpisując Traktaty Rzymskie przedstawiciele europejskich państw, położyli fundament pod Europę w jej dzisiejszym kształcie. Zapoczątkowano tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy. To dzięki tym porozumieniom powstała Unia Europejska, która jednoczy wszystkich Europejczyków niezależnie od narodowości, poglądów, czy przekonań. Unia Europejska wyrosła na wartościach takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne wszystkim żyjącym w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Wspólnota europejska jest swoistą unią prawa, która nam wszystkim gwarantuje ochronę przynależnych nam praw i wolności.

Niestety wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że odsuwamy się od tej wspólnoty. Przemówienia prominentnych polityków obozu rządowego kierują nas do wyjścia z Unii Europejskiej, słowa Prezydenta nawiązujące porównujące Unię Europejską do okresu zaborów uznajemy za nieodpowiedzialne, niepotrzebne i szkodliwe. Widoczna aprobata dla ksenofobii i nacjonalizmu osłabia silną Polskę a to budzi nasz sprzeciw.

POLSKA DLA EUROPY – BUDUJMY MOSTY, NIE MURY!
POLAND FOR EUROPE – LET’S BUILD BRIDGES NOT WALLS!

"Oda do Radości" zabrzmi 25 marca w następujących miejscach:

Wrocław - ul. Świdnicka, godz. 12:00

Katowice - Rynek, Pomnik Harcerzy Września, godz. 12:00

Częstochowa - Plac Biegańskiego, godz. 12:00

Szczecin - Wały Chrobrego, godz. 12:00

Białystok - Rynek Kościuszki pod Ratuszem, godz. 12:00

Łódź - Pasaż Schillera, godz. 12:00

Rzeszów - Rynek, godz. 12:00

Warszawa - Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, godz. 12:00

Kielce - Plac Moniuszki, pomnik Sienkiewicza, godz. 12:00

Lublin - Plac Teatralny, godz. 12:00

Włocławek - Plac Wolności, godz. 12:00

Olsztyn - Stare Miasto, godz. 12:00

Elbląg - Plac Słowiański, godz. 12:00

Zielona Góra - Ratusz, Stary Rynek 1, godz. 12:00

Legnica - Rynek, godz. 12:00

Poznań - Pod Starym Marychem, godz. 12:00

Leszno - Rynek

Bielsko-Biała - Plac Bolesława Chrobrego, godz. 12:00

Kołobrzeg - Ratusz, godz. 12:00

Kraków - Rynek Główny, godz. 12:00

Gołdap - Plac Zwycięstwa, godz. 12:00

Oświęcim - Ul. J. Śniadeckiego 21, godz. 12:00

Zakopane - Krupówki koło Oczka Wodnego, godz. 12:00

Tarnów - Skwer Europejski (ul. Romanowicza), godz. 12:00

Kalisz - Główny Rynek, godz. 12:00

Kościan - Rynek, godz. 12:00

Sopot - Plac Przyjaciół Sopotu, godz. 12:00

Link do mapki

Dostępne wydarzenia