23 lipca 2019

Strona główna Archiwum wydarzeń 3 kwietnia Bytom – Narada Obywatelska o Edukacji

3 kwietnia Bytom – Narada Obywatelska o Edukacji

0
 3 kwietnia Bytom – Narada Obywatelska o Edukacji
Województwośląskie
3 kwietnia Bytom - Narada Obywatelska o Edukacji
Gdzie?
Biuro Promocji Bytomia
Rynek 7
Bytom
Kiedy? 3 kwietnia 2019 16:30 -19:30

Zapamiętaj w moim kalendarzu

Wyślij do kalendarza Google

Narada Obywatelska o Edukacji - wydarzenie ogólnopolskie, którego inicjatorami są osoby tworzące SzkołęOdNowa oraz współtworzące Protest z Wykrzyknikiem.

Lokalnymi partnerami wydarzenia są Wojtek Gawlik (EDU-klaster) i Katarzyna Michalska (Stowarzyszenie Kopalnia Aktywności/ KAT - Klasy Aktywności Twórczej).

Zapraszamy na spotkanie w formule OPEN SPACE.

Chcemy
- uczynić sprawę nauczycielską - szerszą, wspólną sprawą
- zbudować przestrzeń do zrozumienia i porozumienia
- wyjść poza spór o czysto płacowym charakterze (postulat strajkowy) i wykazać jego szerszy (systemowy) i głębszy (godnościowy) charakter
- wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne środowiska

Chcemy także by Narada Obywatelska o Edukacji

- była dla uczestników obywatelskim doświadczeniem autentycznej, wspólnej rozmowy dotyczącej spraw publicznych
- pokazał, że w ważnych sprawach publicznych obywatelskie i oddolne działanie może przynosić rzeczowe i konstruktywne konkluzje
- pomogła w umocnieniu szkoły jako ważnego dla lokalnej społeczności miejsca lokalnej debaty

Przestrzeń naszej narady wyznaczą zagadnienia:

1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?
2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? jakich doświadczeń dostarczamy?
3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?
4. Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole w trójkącie nauczyciele - uczniowie- rodzice?
5. Jaka jest pozycja - status nauczycieli? Jakie są oczekiwania w stosunku do nich?

Zapraszamy - nauczycieli, rodziców, uczniów, dyrektorów placówek oświatowych, samorządowców i wszystkich, którzy czują, że jakość edukacji jest ważna.

ROZMAWIAJMY!

Wydarzenie Facebook