3 kwietnia Bytom – Narada Obywatelska o Edukacji

  narada obywatelska
  polecamy
  Województwośląskie
  3 kwietnia Bytom - Narada Obywatelska o Edukacji
  Gdzie?
  Biuro Promocji Bytomia
  Rynek 7
  Bytom
  Kiedy? 3 kwietnia 2019 16:30 -19:30

  Zapamiętaj w moim kalendarzu

  Wyślij do kalendarza Google

  Narada Obywatelska o Edukacji - wydarzenie ogólnopolskie, którego inicjatorami są osoby tworzące SzkołęOdNowa oraz współtworzące Protest z Wykrzyknikiem.

  Lokalnymi partnerami wydarzenia są Wojtek Gawlik (EDU-klaster) i Katarzyna Michalska (Stowarzyszenie Kopalnia Aktywności/ KAT - Klasy Aktywności Twórczej).

  Zapraszamy na spotkanie w formule OPEN SPACE.

  Chcemy
  - uczynić sprawę nauczycielską - szerszą, wspólną sprawą
  - zbudować przestrzeń do zrozumienia i porozumienia
  - wyjść poza spór o czysto płacowym charakterze (postulat strajkowy) i wykazać jego szerszy (systemowy) i głębszy (godnościowy) charakter
  - wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne środowiska

  Chcemy także by Narada Obywatelska o Edukacji

  - była dla uczestników obywatelskim doświadczeniem autentycznej, wspólnej rozmowy dotyczącej spraw publicznych
  - pokazał, że w ważnych sprawach publicznych obywatelskie i oddolne działanie może przynosić rzeczowe i konstruktywne konkluzje
  - pomogła w umocnieniu szkoły jako ważnego dla lokalnej społeczności miejsca lokalnej debaty

  Przestrzeń naszej narady wyznaczą zagadnienia:

  1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?
  2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? jakich doświadczeń dostarczamy?
  3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?
  4. Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole w trójkącie nauczyciele - uczniowie- rodzice?
  5. Jaka jest pozycja - status nauczycieli? Jakie są oczekiwania w stosunku do nich?

  Zapraszamy - nauczycieli, rodziców, uczniów, dyrektorów placówek oświatowych, samorządowców i wszystkich, którzy czują, że jakość edukacji jest ważna.

  ROZMAWIAJMY!

  Wydarzenie Facebook

   Polub nas na Facebooku