15 października 2019

Strona główna Archiwum wydarzeń 4 lipca -Warszawa. Zależna KRS – Nielegalna ID SN

4 lipca -Warszawa. Zależna KRS – Nielegalna ID SN

0
 4 lipca -Warszawa. Zależna KRS – Nielegalna ID SN
Województwomazowieckie
4 lipca -Warszawa. Zależna KRS – Nielegalna ID SN
Gdzie?
Krajowa Rada Sądownictwa
ul. Rakowiecka 30
Warszawa
Polska
Kiedy? 4 lipca 2019 17:00 -18:00

Zapamiętaj w moim kalendarzu

Wyślij do kalendarza Google

W związku z opinią wydaną przez rzecznika TSUE, która może być zapowiedzią wyroku wydanego we wrześniu, zaprotestujmy przeciwko zależności KRS od władzy ustawodawczej oraz nielegalnie powołanej i obsadzonej przez nią Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co jest sprzeczne z Konstytucją RP oraz z prawem Unii Europejskiej, ponieważ godzi w niezależność i niezawisłość organów sądowniczych a co za tym idzie godzi w prawa człowieka, odbierając prawo do obrony przed niezawisłym organem jakim powinien być sąd.

Wydarzenie Facebook