14 października 2019

Strona główna Archiwum wydarzeń 5 maja Warszawa – Zaśpiewajmy Odę do radości!

5 maja Warszawa – Zaśpiewajmy Odę do radości!

0
 5 maja Warszawa – Zaśpiewajmy Odę do radości!
Województwomazowieckie
5 maja Warszawa - Zaśpiewajmy Odę do radości!
Gdzie?
Plac Zamkowy
pl. Zamkowy
Warszawa
Polska
Kiedy? 5 maja 2019 12:00 -14:00

Zapamiętaj w moim kalendarzu

Wyślij do kalendarza Google

Zaśpiewajmy Odę do radości!

Szanowni Państwo,

Zaśpiewajmy wspólnie „Odę do radości” - 5 maja br. o godz. 12:00 na Placu Zamkowym w Warszawie.

Zaśpiewajmy hymn Unii Europejskiej, aby zachować w pamięci dzień 1 maja 2004 roku, kiedy Polska do niej dołączyła.

To był piękny, pogodny, radosny dzień :) Zwieńczenie nadziei i marzeń. Dowód tego, że świat bez „zimnej wojny” jest możliwy. Symboliczne przejście ze świata siły do świata wartości.
Bo „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. (Dz.U.2004.90.864/30 - Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony).

Wyraźmy radość, dajmy sobie wzajemnie dobrą energię.

Wyraźmy wiarę w to, że mamy wielką siłę, że jesteśmy mądrzy i radośni, że jesteśmy cierpliwi i wytrwali.

Zaśpiewajmy wspólnie „Odę do radości” :) :) :)

#OdadoRadości #KODMazowszedziala #WyborydoPE2019

Wydarzenie na Facebooku