22 lipca 2019

Strona główna Archiwum wydarzeń 7 grudnia Łódź – Europejska Konwencja Praw Człowieka w praktyce – 25 lat

7 grudnia Łódź – Europejska Konwencja Praw Człowieka w praktyce – 25 lat

0
 7 grudnia Łódź – Europejska Konwencja Praw Człowieka w praktyce – 25 lat
Województwołódzkie
7 grudnia Łódź - Europejska Konwencja Praw Człowieka w praktyce – 25 lat
Gdzie?
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Kopcińskiego 8/12
Łódź
Kiedy? 7 grudnia 2018 Cały dzień

Zapamiętaj w moim kalendarzu

Wyślij do kalendarza Google

Komisja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi zaprasza na konferencję naukową „Europejska Konwencja Praw Człowieka w praktyce – 25 lat stosowania Konwencji w Polsce”

Za udział w Konferencji przyznane zostaną 4 punkty w ramach doskonalenia zawodowego.

Zgłoszenie udziału w Konferencji prosimy kierować e-mailem na adres Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi:
ora.lodz@adwokatura.pl do dnia 30 listopada 2018r.

Limit miejsc jest ograniczony.

1. Rejestracja uczestników 9.30 – 10.00
2. Otwarcie konferencji 10.00 – 10.15
• prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, WPiA UŁ
• adw. Jarosław Zdzisław Szymański, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
• prof. dr hab. Agnieszka Liszewska, Dziekan WPiA UŁ

Panel I 10.15 – 12.15
• radca prawny Justyna Chrzanowska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, „Obowiązki pełnomocnika procesowego osoby skarżącej w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”
• dr Anna Czaplińska, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, WPiA, „Ewolucja jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”
• Prof. INP PAN, dr hab. Ireneusz C. Kamiński, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, „Europejski Trybunał Praw Człowieka w czasach kryzysu”
• Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, „Europejska Konwencja Praw Człowieka w pracy Rzecznika Praw Obywatelskich”

Dyskusja
Przerwa kawowa 12.15 – 12.45

Panel II 12.45 – 14.30
•  radca prawny dr Marcin Górski, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, WPiA, „Wolność wypowiedzi w erze Internetu i masowych manipulacji”
• adw. dr Izabela Skomerska-Muchowska, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, WPiA „Współczesne wyzwania dla prawa do prywatności”
• prof. UŁ dr hab. Jacek Skrzydło, Katedra Międzynarodowego Prawa Publicznego, WPiA, „Skutek prawny orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”

Dyskusja
14.30 Zakończenie konferencji - podsumowanie

Wydarzenie na Facebooku