9 marca Warszawa – Obywatelki. Kongres 100-lat partycypacji kobiet

  polecamy
  Województwomazowieckie
  9 marca Warszawa - Obywatelki. Kongres 100-lat partycypacji kobiet
  Gdzie?
  Pałac Tyszkiewiczów-Potockich Warszawa
  Krakowskie Przedmieście 32
  Warszawa
  Kiedy? 9 marca 2019 10:00 -18:00

  Zapamiętaj w moim kalendarzu

  Wyślij do kalendarza Google

  Obywatelki. Kongres 100-lat partycypacji kobiet.

  W sobotę, 9 marca 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się wydarzenie - “Obywatelki. Kongres 100-lat partycypacji kobiet”. W trakcie spotkanie poruszymy tematy związane z zaangażowaniem kobiet w życie społeczne i 100 rocznicą wywalczenia przez Polki praw wyborczych.

  Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego - prof. UW dr hab. Marcina Pałysa oraz Rzecznika Praw Obywatelskich - dr Adama Bodnara.

  PROGRAM:

  10:00 - rozpoczęcie, powitanie gości

  10:10 - wprowadzenie do dyskusji - referat historyczny

  10:30 - panel - "Temida wyemancypowana"
  W dyskusji poruszymy wątki związane z aktywnością zawodową sędzi, prokuratorki i adwokatki. Porozmawiamy o zaangażowaniu w inicjatywy społeczne (Wolne sądy, Adwokaci na granicy) i edukacyjne (Komisja Edukacji Prawnej). Zbadamy, z jakimi problemami zmagają się dziś kobiety zajmujące się prawem.

  W panelu wezmą udział: sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Gonera oraz adw. Marcjanna Dębska. Spotkanie poprowadzi dziennikarka - Karolina Oponowicz.

  12:00 - przerwa [15 minut]

  12:15 - panel - "Kobiety na wsi"
  W dyskusji poruszymy kwestie związane z zaangażowaniem kobiet w samorządy lokalne i działalność w organizacjach pozarządowych. Poruszymy także tematy związane z problemem przemocy domowej, wykluczeniem kobiet z mniejszych miejscowości i narażeniem na dyskryminację.

  W panelu wezmą udział: dr Sylwia Michalska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, dr Ilona Matusiak (Instytut Studiów Społecznych UW, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) oraz Grażyna Jałgos-Dębska - Prezeska Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza.

  13:45 - przerwa [30 minut]

  14:15 - panel - "Protest jest kobietą"
  Podczas spotkania poznamy genezę działalności każdej z panelistek. Porozmawiamy również o ich zaangażowaniu i roli kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Zastanowimy się też, czy data 100-rocznicy wywalczenia praw obywatelskich jest symboliczna albo przełomowa oraz czy ostatnie wydarzenia (m.in.: Czarny protest) miały wpływ na obecną sytuację kobiet?

  W panelu wezmą udział: Cecylia Jakubczak (kierowniczka Pionu Komunikacyjnego Kampania Przeciw Homofobii) oraz Dobrosława Gogłoza (założycielka stowarzyszenia Otwarte Klatki).

  15:45 - przerwa [15 minut]

  16:00 - panel - "Sytuacja osób z niepełnosprawnością"
  W dyskusji porozmawiamy o sejmowym proteście osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów. Odniesiemy się również do postulatów protestujących i skutków wydarzenia w obszarze krajowego ustawodawstwa. Poruszymy również kwestie związane z instytucją ubezwłasnowolnienia - realnością jej zreformowania bądź zniesienia w aktualnym kształcie. Zastanowimy się w jaki sposób ewentualna reforma powinna zostać przeprowadzona. Przedmiotem dyskusji będzie także ocena dotychczasowego wykonywania przez Polskę postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  17:30 - podsumowanie Kongresu, podziękowanie

  18:00 - zakończenie Kongresu

  W każdym z paneli weźmie udział 3 lub 4 uczestniczek/uczestników, a dyskusja będzie prowadzona przez moderatora/moderatorkę. Kolejne nazwiska naszych gości będą ujawniane stopniowo - do dnia Kongresu. Członkinie i członkowie Koła przed każdym panelem przedstawią krótki referat historyczny.

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny - obowiązuje rejestracja na każdy z paneli. Zapisy zostaną uruchomione we wtorek, 12 lutego.

  Kongres został objęty matronatem medialnym redakcji wysokieobcasy oraz patronatem Radio Kampus.

  Wydarzenie jest organizowane przez SKN im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit oraz Instytut Historii Prawa WPiA UW.

  Wydarzenie na Facebooku

   Polub nas na Facebooku