Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) do obserwacji czytelnictwa. Ponadto jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka i jesteś zalogowana/y w przeglądarce, której używasz do oglądania naszego portalu, możesz polubić artykuły, które Ci się szczególnie podobają. Zauważysz potem na naszych stronach informację czy oglądany artykuł został już przez Ciebie polubiony. Twoi znajomi korzystający z FB będą mogli zauważyć Twoje polubienia.

Redakcja w ocenie czytelnictwa nie identyfikuje indywidualnie czytelników. Oglądamy statystyki zbiorcze. Staramy się oszacować czas spędzony na stronie, na podstawie częstotliwości wizyt budujemy też listę najbardziej interesujących artykułów. Nie stosujemy reklam śledzących. Możesz wyłączyć pliki cookie ale może się wtedy zdarzyć, że pewne cytowane treści z tego portalu nie będą prawidłowo wyświetlane albo nie pokażą się wcale.

Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce. Sugerujemy skonsultowanie się z sekcją Pomocy przeglądarki lub przejrzenie strony o ciasteczkach, która zawiera wskazówki dla wszystkich nowoczesnych przeglądarek.