17 września 2019

Tag: Jerzy Stępień

video

Relacja ze spotkania Iustitia, Nike, Themis, Inicjatywy WolneSądy, RPO

Jerzy Stępień i Michał Laskowski zaproszeni przez stowarzyszenia sędziów Iustitia Oddział Warszawski, Nike i Themis oraz Inicjatywę WolneSądy u Rzecznika Praw Obywatelskich.
video

Jerzy Stępień i Andrzej Dominiczak, rozmowa o odpowiedzialności karnej rządzących

Już w tradycjach I Rzeczpospolitej istniało przekonanie, iż „Lex est Rex”, czyli, zgodnie z artykułami henrykowskimi nawet król nie stoi ponad prawem.
video

Fundacja My Obywatele Unii Europejskiej – konferencja prasowa Olgierda Łukaszewicza

Konferencja prasowa Olgierda Łukaszewicza na temat planów założonej przez niego Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej. W konferencji uczestniczyli również: Jerzy Stępień, Roman Kuźniar, ks. Aleksander...

„Środowisko sędziowskie nie ulegnie” – Jerzy Stępień – wywiad

"PiS wielokrotnie deklarował i potwierdza to czynami, że państwo zdecentralizowane jest obce ich wizji." O tym jak rząd chce wpływać na nasze postrzeganie samorządów...
video

Najnowsze zmiany w prawie wyborczym – debata

Kamery; komisarze wyborczy i urzędnicy wyborczy z nominacji rządowej; wybory organizowane bez udziału urzędów gmin; nowe zasady oceny ważności głosów; przyjezdni (osoby spoza gminy)...
video

Jerzy Stępień – podstawy samorządności

Wykład sędziego Jerzego Stępnia, współautora obowiązującej Ustawy o samorządzie gminnym, wyjaśniający podstawy rozumienia samorządności w Polsce.
video

Władza sądownicza – organizacja, zadania, kompetencje, pozycja sędziego

Pierwszy ekspercki panel dyskusyjny zorganizowany przez Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbył się 21 września 2017 r. w auli Collegium Civitas. Udział wzięli wg kolejności...

Résumé dyskusji panelowej poświęconej sądownictwu z dnia 21 września 2017

Zasadniczy tok panelu poprzedzony został kilkunastominutową prezentacją dra Roberta Sobiecha, ukazującą wyniki badań socjologicznych obejmujących problematykę poruszaną w panelu. Wynika z nich: po pierwsze, że...